Zwijany kalenicowy element wentylacyjny E04D1/36 E04D13/17 F24F7/02 E04B7/00 2004-10-11

Zwijany kalenicowy element wentylacyjny E04D1/36 E04D13/17 F24F7/02 E04B7/00 2004-10-11

Preparat smarowy PL 2007-04-26

Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27

Data wydania 2007-04-26

Numer WUP 07/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-07-30

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE ADWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

Miasto twórcy PIOTROWSKI ARTUR

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PIOTROWSKI ARTUR

Numer prawa wyłącznego 206278 dwieście sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 382298 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem

Kompozycja czynnika VIII bez dodatku albuminy i jej zastosowanie CH 2000-02-22

Numer_BUP 13/2004 Data publikacji BUP 2004-06-28

Data wydania 2000-02-22

Numer WUP 11/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-11-30

Uprawnieni UNIVERSITY OF CONNECTICUT

Miasto twórcy Glattpark Opfikon

Status sprawy ” US”

Symbol planu Glattpark Opfikon

Numer prawa wyłącznego 203893 dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 382299 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć

Liofilizowana kompozycja czynnika VIII bez dodatku albuminy i jej zastosowanie CH 2000-02-22

Numer_BUP 13/2004 Data publikacji BUP 2004-06-28

Data wydania 2000-02-22

Numer WUP 02/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-02-26

Uprawnieni UNIVERSITY OF CONNECTICUT

Miasto twórcy Glattpark Opfikon

Status sprawy ” US”

Symbol planu Glattpark Opfikon

Numer prawa wyłącznego 204701 dwieście cztery tysiące siedemset jeden

Numer zgłoszenia 382300 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta

Sposób rozsypywania materiału uszorstniającego E01H10/00 2004-06-25

Numer_BUP 16/2007 Data publikacji BUP 2007-08-06

Data wydania 2004-06-25

Numer WUP 06/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-06-30

Uprawnieni KÜPPER-WEISSER GMBH

Miasto twórcy Donaueschingen

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Donaueschingen

Numer prawa wyłącznego 217271 dwieście siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 382301 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta jeden

Zwijany kalenicowy element wentylacyjny E04D1/36 E04D13/17 F24F7/02 E04B7/00 2004-10-11

Numer_BUP 16/2007 Data publikacji BUP 2007-08-06

Data wydania 2004-10-11

Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31

Uprawnieni SCHMID BAUKUNSTSTOFFE GMBH

Miasto twórcy Gingen a.d. Fils

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Gingen a.d. Fils

Numer prawa wyłącznego 213972 dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 382302 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwa

Preparat smarowy PL 2007-04-26

Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27

Data wydania 2007-04-26

Numer WUP 07/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-07-30

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE ADWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

Miasto twórcy PIOTROWSKI ARTUR

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PIOTROWSKI ARTUR

Numer prawa wyłącznego 206278 dwieście sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 382298 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem

Kompozycja czynnika VIII bez dodatku albuminy i jej zastosowanie CH 2000-02-22

Numer_BUP 13/2004 Data publikacji BUP 2004-06-28

Data wydania 2000-02-22

Numer WUP 11/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-11-30

Uprawnieni UNIVERSITY OF CONNECTICUT

Miasto twórcy Glattpark Opfikon

Status sprawy ” US”

Symbol planu Glattpark Opfikon

Numer prawa wyłącznego 203893 dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 382299 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć

Liofilizowana kompozycja czynnika VIII bez dodatku albuminy i jej zastosowanie CH 2000-02-22

Numer_BUP 13/2004 Data publikacji BUP 2004-06-28

Data wydania 2000-02-22

Numer WUP 02/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-02-26

Uprawnieni UNIVERSITY OF CONNECTICUT

Miasto twórcy Glattpark Opfikon

Status sprawy ” US”

Symbol planu Glattpark Opfikon

Numer prawa wyłącznego 204701 dwieście cztery tysiące siedemset jeden

Numer zgłoszenia 382300 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta

Sposób rozsypywania materiału uszorstniającego E01H10/00 2004-06-25

Numer_BUP 16/2007 Data publikacji BUP 2007-08-06

Data wydania 2004-06-25

Numer WUP 06/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-06-30

Uprawnieni KÜPPER-WEISSER GMBH

Miasto twórcy Donaueschingen

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Donaueschingen

Numer prawa wyłącznego 217271 dwieście siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 382301 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta jeden

Zwijany kalenicowy element wentylacyjny E04D1/36 E04D13/17 F24F7/02 E04B7/00 2004-10-11

Numer_BUP 16/2007 Data publikacji BUP 2007-08-06

Data wydania 2004-10-11

Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31

Uprawnieni SCHMID BAUKUNSTSTOFFE GMBH

Miasto twórcy Gingen a.d. Fils

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Gingen a.d. Fils

Numer prawa wyłącznego 213972 dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 382302 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwa

laweta poznań