Związki hamujące wydzielanie cytokin zapalnych 2002-09-20

Związki hamujące wydzielanie cytokin zapalnych 2002-09-20

Połączenie cylindrycznego zamka i klucza Kuczyńska Teresa 2003-01-17

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-01-17

Numer WUP 10/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-10-29

Uprawnieni zamek cylindryczny i łopatka klucza

Miasto twórcy WIDÉN BO

Status sprawy „E05B27/00 E05B19/00”

Symbol planu WIDÉN BO

Numer prawa wyłącznego 206987 dwieście sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 370411 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta jedenaście

Pseudopolimorficzne postacie karwedilolu NEUGEBAUER GUENTER 2002-09-18

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-09-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Miasto twórcy GABEL ROLF-DIETER

Status sprawy ” PREIS WALTER”

Symbol planu GABEL ROLF-DIETER

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370412 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwanaście

Hamowanie STAT-1 DE 2002-10-02

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-10-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni AVONTEC GMBH

Miasto twórcy WAGNER ANDREAS H.

Status sprawy ” DE”

Symbol planu WAGNER ANDREAS H.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370413 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzynaście

Pochodne chinoliny jako antagoniści neuropeptydu Y NETTEKOVEN MATTHIAS HEINRICH 2002-09-20

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-09-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Miasto twórcy MATTEI PATRIZIO

Status sprawy ” PFLIEGER PHILIPPE”

Symbol planu MATTEI PATRIZIO

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370414 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście

Związki hamujące wydzielanie cytokin zapalnych 2002-09-20

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-09-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Miasto twórcy LAUFERSWEILER MATTHEW JOHN

Status sprawy ” „

Symbol planu LAUFERSWEILER MATTHEW JOHN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370415 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście

Połączenie cylindrycznego zamka i klucza Kuczyńska Teresa 2003-01-17

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-01-17

Numer WUP 10/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-10-29

Uprawnieni zamek cylindryczny i łopatka klucza

Miasto twórcy WIDÉN BO

Status sprawy „E05B27/00 E05B19/00”

Symbol planu WIDÉN BO

Numer prawa wyłącznego 206987 dwieście sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 370411 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta jedenaście

Pseudopolimorficzne postacie karwedilolu NEUGEBAUER GUENTER 2002-09-18

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-09-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Miasto twórcy GABEL ROLF-DIETER

Status sprawy ” PREIS WALTER”

Symbol planu GABEL ROLF-DIETER

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370412 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwanaście

Hamowanie STAT-1 DE 2002-10-02

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-10-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni AVONTEC GMBH

Miasto twórcy WAGNER ANDREAS H.

Status sprawy ” DE”

Symbol planu WAGNER ANDREAS H.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370413 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzynaście

Pochodne chinoliny jako antagoniści neuropeptydu Y NETTEKOVEN MATTHIAS HEINRICH 2002-09-20

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-09-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Miasto twórcy MATTEI PATRIZIO

Status sprawy ” PFLIEGER PHILIPPE”

Symbol planu MATTEI PATRIZIO

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370414 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście

Związki hamujące wydzielanie cytokin zapalnych 2002-09-20

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-09-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Miasto twórcy LAUFERSWEILER MATTHEW JOHN

Status sprawy ” „

Symbol planu LAUFERSWEILER MATTHEW JOHN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370415 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście

http://wiatrosolar.pl