Związki amidoalkilopiperazynylowe do leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego MIODOŃSKI ANDRZEJ 2011-06-29

Związki amidoalkilopiperazynylowe do leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego MIODOŃSKI ANDRZEJ 2011-06-29

Sposób odwadniania ciekłych odpadów poprodukcyjnych B09B3/00 C02F11/14 2011-06-29

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MICHALSKI PAWEŁ

Miasto twórcy Kępno

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Kępno

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395464 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery

Wyposażenie wnętrza lokali gastronomicznych i/lub galerii HABRYŁO JOLANTA 2011-06-29

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni HABRYŁO ROBERT

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kraków”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395465 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć

Urządzenie do pomiaru średnicy i odchyłki okrągłości wewnętrznych powierzchni walcowych PL 2011-06-29

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-29

Numer WUP 04/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-04-29

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy DEREŻYŃSKI JANUSZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu DEREŻYŃSKI JANUSZ

Numer prawa wyłącznego 221405 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięć

Numer zgłoszenia 395466 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć

Ważenie niejawne obrazów odniesienia w dekoderze wizyjnym H03M7/30 H04B1/66 H04B7/12 2003-09-10

Numer_BUP 18/2011 Data publikacji BUP 2011-08-29

Data wydania 2003-09-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni THOMSON LICENSING S.A.

Miasto twórcy Manalapan

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Manalapan

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395467 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem

Związki amidoalkilopiperazynylowe do leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego MIODOŃSKI ANDRZEJ 2011-06-29

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KOŁACZKOWSKI MARCIN

Status sprawy ” PAWŁOWSKI MACIEJ”

Symbol planu KOŁACZKOWSKI MARCIN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395468 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem

Sposób odwadniania ciekłych odpadów poprodukcyjnych B09B3/00 C02F11/14 2011-06-29

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MICHALSKI PAWEŁ

Miasto twórcy Kępno

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Kępno

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395464 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery

Wyposażenie wnętrza lokali gastronomicznych i/lub galerii HABRYŁO JOLANTA 2011-06-29

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni HABRYŁO ROBERT

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Kraków”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395465 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć

Urządzenie do pomiaru średnicy i odchyłki okrągłości wewnętrznych powierzchni walcowych PL 2011-06-29

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-29

Numer WUP 04/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-04-29

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy DEREŻYŃSKI JANUSZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu DEREŻYŃSKI JANUSZ

Numer prawa wyłącznego 221405 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięć

Numer zgłoszenia 395466 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć

Ważenie niejawne obrazów odniesienia w dekoderze wizyjnym H03M7/30 H04B1/66 H04B7/12 2003-09-10

Numer_BUP 18/2011 Data publikacji BUP 2011-08-29

Data wydania 2003-09-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni THOMSON LICENSING S.A.

Miasto twórcy Manalapan

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Manalapan

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395467 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem

Związki amidoalkilopiperazynylowe do leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego MIODOŃSKI ANDRZEJ 2011-06-29

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KOŁACZKOWSKI MARCIN

Status sprawy ” PAWŁOWSKI MACIEJ”

Symbol planu KOŁACZKOWSKI MARCIN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395468 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem

wypożyczalnia lawet poznań