Związek chinolinowy SUZUKI NOBUHIRO 2002-10-24

Związek chinolinowy SUZUKI NOBUHIRO 2002-10-24

Sposób otrzymywania modyfikowanej żywicy fenolowo-formaldehydowej WOLSKI STANISŁAW 2004-09-23

Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03

Data wydania 2004-09-23

Numer WUP 09/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-09-30

Uprawnieni INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” WILASZEK STANISŁAW”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 199347 sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem

Numer zgłoszenia 370287 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem

Grzejnik panelowo-żeberkowy F24D19/00 F28D1/04 2004-09-23

Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03

Data wydania 2004-09-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Miasto twórcy Włocławek

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Włocławek

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370288 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych także funkcjonalizowanych CYRUCHIN KRYSTYNA 2004-09-23

Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03

Data wydania 2004-09-23

Numer WUP 06/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-06-30

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy BAJDOR KRZYSZTOF

Status sprawy „Warszawa”

Symbol planu BAJDOR KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 198188 sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 370289 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć

Kompozycja termoplastyczna na bazie poliolefin JARZĘBOWSKI JANUSZ 2004-09-23

Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03

Data wydania 2004-09-23

Numer WUP 04/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-04-30

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy KOWALSKA EWA

Status sprawy ” CICHOŃ JAN”

Symbol planu KOWALSKA EWA

Numer prawa wyłącznego 201466 dwieście jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 370290 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt

Związek chinolinowy SUZUKI NOBUHIRO 2002-10-24

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-10-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES

Miasto twórcy ISHIHARA YUJI

Status sprawy ” KATO KOKI”

Symbol planu ISHIHARA YUJI

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370291 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden

Sposób otrzymywania modyfikowanej żywicy fenolowo-formaldehydowej WOLSKI STANISŁAW 2004-09-23

Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03

Data wydania 2004-09-23

Numer WUP 09/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-09-30

Uprawnieni INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” WILASZEK STANISŁAW”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 199347 sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem

Numer zgłoszenia 370287 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem

Grzejnik panelowo-żeberkowy F24D19/00 F28D1/04 2004-09-23

Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03

Data wydania 2004-09-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Miasto twórcy Włocławek

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Włocławek

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370288 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych także funkcjonalizowanych CYRUCHIN KRYSTYNA 2004-09-23

Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03

Data wydania 2004-09-23

Numer WUP 06/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-06-30

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy BAJDOR KRZYSZTOF

Status sprawy „Warszawa”

Symbol planu BAJDOR KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 198188 sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 370289 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć

Kompozycja termoplastyczna na bazie poliolefin JARZĘBOWSKI JANUSZ 2004-09-23

Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03

Data wydania 2004-09-23

Numer WUP 04/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-04-30

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy KOWALSKA EWA

Status sprawy ” CICHOŃ JAN”

Symbol planu KOWALSKA EWA

Numer prawa wyłącznego 201466 dwieście jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 370290 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt

Związek chinolinowy SUZUKI NOBUHIRO 2002-10-24

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-10-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES

Miasto twórcy ISHIHARA YUJI

Status sprawy ” KATO KOKI”

Symbol planu ISHIHARA YUJI

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370291 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden

podkolanówki uciskowe na żylaki