Zespół przeniesienia napędu Czabajski Jacek 2009-09-01

Zespół przeniesienia napędu Czabajski Jacek 2009-09-01

Nowe pigmenty na bazie indygo oraz sposób otrzymywania pigmentów PL 2009-09-01

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Miasto twórcy ZYWERT ANNA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ZYWERT ANNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388934 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery

Sposób otrzymywania pigmentów na bazie mikroporowatych sit molekularnych zawierających indygo PL 2009-09-01

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-01

Numer WUP 06/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-06-28

Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA

Miasto twórcy ZYWERT ANNA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ZYWERT ANNA

Numer prawa wyłącznego 214019 dwieście czternaście tysięcy dziewiętnaście

Numer zgłoszenia 388935 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć

Sposób wytwarzania sorbentu do mokrego odsiarczania spalin oraz sorbent do mokrego odsiarczania spalin Częstochowa 2009-09-01

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-01

Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30

Uprawnieni WKG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miasto twórcy SZYMANEK PRZEMYSŁAW

Status sprawy ” Częstochowa”

Symbol planu SZYMANEK PRZEMYSŁAW

Numer prawa wyłącznego 216631 dwieście szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 388936 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć

Obudowa kamery termowizyjnej H05H5/06 G12B17/08 H04N5/225 G03B17/08 2009-09-01

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-01

Numer WUP 02/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-02-28

Uprawnieni MICZKA GABRIEL

Miasto twórcy Gliwice

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Gliwice

Numer prawa wyłącznego 213409 dwieście trzynaście tysięcy czterysta dziewięć

Numer zgłoszenia 388937 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem

Zespół przeniesienia napędu Czabajski Jacek 2009-09-01

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza w przepustnicy powietrza

Miasto twórcy SULIMOWSKI BARTOSZ

Status sprawy „F24F13/15”

Symbol planu SULIMOWSKI BARTOSZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388938 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem

Nowe pigmenty na bazie indygo oraz sposób otrzymywania pigmentów PL 2009-09-01

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Miasto twórcy ZYWERT ANNA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ZYWERT ANNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388934 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery

Sposób otrzymywania pigmentów na bazie mikroporowatych sit molekularnych zawierających indygo PL 2009-09-01

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-01

Numer WUP 06/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-06-28

Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA

Miasto twórcy ZYWERT ANNA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ZYWERT ANNA

Numer prawa wyłącznego 214019 dwieście czternaście tysięcy dziewiętnaście

Numer zgłoszenia 388935 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć

Sposób wytwarzania sorbentu do mokrego odsiarczania spalin oraz sorbent do mokrego odsiarczania spalin Częstochowa 2009-09-01

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-01

Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30

Uprawnieni WKG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miasto twórcy SZYMANEK PRZEMYSŁAW

Status sprawy ” Częstochowa”

Symbol planu SZYMANEK PRZEMYSŁAW

Numer prawa wyłącznego 216631 dwieście szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 388936 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć

Obudowa kamery termowizyjnej H05H5/06 G12B17/08 H04N5/225 G03B17/08 2009-09-01

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-01

Numer WUP 02/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-02-28

Uprawnieni MICZKA GABRIEL

Miasto twórcy Gliwice

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Gliwice

Numer prawa wyłącznego 213409 dwieście trzynaście tysięcy czterysta dziewięć

Numer zgłoszenia 388937 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem

Zespół przeniesienia napędu Czabajski Jacek 2009-09-01

Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14

Data wydania 2009-09-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza w przepustnicy powietrza

Miasto twórcy SULIMOWSKI BARTOSZ

Status sprawy „F24F13/15”

Symbol planu SULIMOWSKI BARTOSZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388938 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem

rajstopy uciskowe na żylaki