Zespół mocujący szczotkę obrotową urządzenia dozującego B65B1/00 B65G65/46 H01B13/00 2006-08-21

Zespół mocujący szczotkę obrotową urządzenia dozującego B65B1/00 B65G65/46 H01B13/00 2006-08-21

Zbiornik proszku urządzenia dozującego B65B1/00 2006-08-21

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-21

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy Radom

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Radom

Numer prawa wyłącznego 215082 dwieście piętnaście tysięcy osiemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 380455 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć

Zbiornik proszku urządzenia dozującego B65B1/00 2006-08-21

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-21

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy Radom

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Radom

Numer prawa wyłącznego 215081 dwieście piętnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 380456 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć

Zespół regulacyjno-mocujący noża zgarniającego urządzenia dozującego B65B1/28 H01B13/00 B65G45/12 2006-08-21

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-21

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy Radom

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Radom

Numer prawa wyłącznego 212615 dwieście dwanaście tysięcy sześćset piętnaście

Numer zgłoszenia 380457 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem

Zespół ryglujący wał urządzenia dozującego B65B1/00 F16C3/00 H01B13/00 2006-08-21

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-21

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy Radom

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Radom

Numer prawa wyłącznego 212605 dwieście dwanaście tysięcy sześćset pięć

Numer zgłoszenia 380458 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem

Zespół mocujący szczotkę obrotową urządzenia dozującego B65B1/00 B65G65/46 H01B13/00 2006-08-21

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-21

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy Radom

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Radom

Numer prawa wyłącznego 212606 dwieście dwanaście tysięcy sześćset sześć

Numer zgłoszenia 380459 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć

Zbiornik proszku urządzenia dozującego B65B1/00 2006-08-21

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-21

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy Radom

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Radom

Numer prawa wyłącznego 215082 dwieście piętnaście tysięcy osiemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 380455 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć

Zbiornik proszku urządzenia dozującego B65B1/00 2006-08-21

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-21

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy Radom

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Radom

Numer prawa wyłącznego 215081 dwieście piętnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 380456 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć

Zespół regulacyjno-mocujący noża zgarniającego urządzenia dozującego B65B1/28 H01B13/00 B65G45/12 2006-08-21

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-21

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy Radom

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Radom

Numer prawa wyłącznego 212615 dwieście dwanaście tysięcy sześćset piętnaście

Numer zgłoszenia 380457 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem

Zespół ryglujący wał urządzenia dozującego B65B1/00 F16C3/00 H01B13/00 2006-08-21

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-21

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy Radom

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Radom

Numer prawa wyłącznego 212605 dwieście dwanaście tysięcy sześćset pięć

Numer zgłoszenia 380458 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem

Zespół mocujący szczotkę obrotową urządzenia dozującego B65B1/00 B65G65/46 H01B13/00 2006-08-21

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-21

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy Radom

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Radom

Numer prawa wyłącznego 212606 dwieście dwanaście tysięcy sześćset sześć

Numer zgłoszenia 380459 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć

laweta poznań