Zastosowanie związków bis-α-aminoalkanofosfinowych DRĄG MARCIN 2004-09-15

Zastosowanie związków bis-α-aminoalkanofosfinowych DRĄG MARCIN 2004-09-15

Substancja wypełniająca PL 2004-09-15

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-15

Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29

Uprawnieni STOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A.

Miasto twórcy CZAJA MAREK

Status sprawy ” PL”

Symbol planu CZAJA MAREK

Numer prawa wyłącznego 201862 dwieście jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 370093 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt trzy

Soczewka rozpraszająca G02B3/00 2004-09-15

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370094 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery

Nowe azowe barwniki chlorobisfenolowe PL 2004-09-15

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-15

Numer WUP 05/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy KACZOROWSKA EWA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KACZOROWSKA EWA

Numer prawa wyłącznego 211410 dwieście jedenaście tysięcy czterysta dziesięć

Numer zgłoszenia 370095 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć

Lufa kulowa F41A21/00 2004-09-15

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BEŁZA JAROSŁAW

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370096 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt sześć

Zastosowanie związków bis-α-aminoalkanofosfinowych DRĄG MARCIN 2004-09-15

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-15

Numer WUP 12/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-12-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy MARCINKOWSKA ANNA

Status sprawy „Wrocław”

Symbol planu MARCINKOWSKA ANNA

Numer prawa wyłącznego 212998 dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 370097 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem

Substancja wypełniająca PL 2004-09-15

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-15

Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29

Uprawnieni STOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A.

Miasto twórcy CZAJA MAREK

Status sprawy ” PL”

Symbol planu CZAJA MAREK

Numer prawa wyłącznego 201862 dwieście jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 370093 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt trzy

Soczewka rozpraszająca G02B3/00 2004-09-15

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370094 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery

Nowe azowe barwniki chlorobisfenolowe PL 2004-09-15

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-15

Numer WUP 05/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy KACZOROWSKA EWA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KACZOROWSKA EWA

Numer prawa wyłącznego 211410 dwieście jedenaście tysięcy czterysta dziesięć

Numer zgłoszenia 370095 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć

Lufa kulowa F41A21/00 2004-09-15

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BEŁZA JAROSŁAW

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370096 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt sześć

Zastosowanie związków bis-α-aminoalkanofosfinowych DRĄG MARCIN 2004-09-15

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-15

Numer WUP 12/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-12-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy MARCINKOWSKA ANNA

Status sprawy „Wrocław”

Symbol planu MARCINKOWSKA ANNA

Numer prawa wyłącznego 212998 dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 370097 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem

http://serwis-okien24.pl/