Zastosowanie optycznie czystej (S MCARTHUR ROBERT 2000-06-22

Zastosowanie optycznie czystej (S MCARTHUR ROBERT 2000-06-22

Uchwyt do drzwi Wymysłowice 2007-06-01

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-01

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni zwłaszcza kabin kąpielowych

Miasto twórcy PODRAZA KAROL

Status sprawy „PL”

Symbol planu PODRAZA KAROL

Numer prawa wyłącznego 215136 dwieście piętnaście tysięcy sto trzydzieści sześć

Numer zgłoszenia 382557 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem

Frez do frezowania płaskich powierzchni przedmiotów wykonanych z kruchych materiałów niemetalowych B23C5/20 2007-06-01

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-01

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni COBEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Racibórz

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Racibórz

Numer prawa wyłącznego 212613 dwieście dwanaście tysięcy sześćset trzynaście

Numer zgłoszenia 382558 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem

Zawór z głowicą F16K1/02 F16K1/32 F16K5/06 2007-06-01

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-01

Numer WUP 11/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-11-30

Uprawnieni KOZA TADEUSZ

Miasto twórcy Wałbrzych

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Wałbrzych

Numer prawa wyłącznego 207092 dwieście siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 382559 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć

Układ rejestracji parametrów bezpieczeństwa ruchu i parametrów logistycznych pojazdu samochodowego małej ładowności PL 2007-06-01

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

Miasto twórcy PIJANOWSKI BOGUSŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PIJANOWSKI BOGUSŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382560 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt

Zastosowanie optycznie czystej (S MCARTHUR ROBERT 2000-06-22

Numer_BUP 16/2003 Data publikacji BUP 2003-08-11

Data wydania 2000-06-22

Numer WUP 05/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-05-30

Uprawnieni S)-reboksetyny lub jej dopuszczalnej farmaceutycznie soli do wytwarzania leku

Miasto twórcy WONG ERIK H.F.

Status sprawy ” TAYLOR DUNCAN P.”

Symbol planu WONG ERIK H.F.

Numer prawa wyłącznego 197981 sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 382561 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden

Uchwyt do drzwi Wymysłowice 2007-06-01

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-01

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni zwłaszcza kabin kąpielowych

Miasto twórcy PODRAZA KAROL

Status sprawy „PL”

Symbol planu PODRAZA KAROL

Numer prawa wyłącznego 215136 dwieście piętnaście tysięcy sto trzydzieści sześć

Numer zgłoszenia 382557 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem

Frez do frezowania płaskich powierzchni przedmiotów wykonanych z kruchych materiałów niemetalowych B23C5/20 2007-06-01

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-01

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni COBEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Racibórz

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Racibórz

Numer prawa wyłącznego 212613 dwieście dwanaście tysięcy sześćset trzynaście

Numer zgłoszenia 382558 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem

Zawór z głowicą F16K1/02 F16K1/32 F16K5/06 2007-06-01

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-01

Numer WUP 11/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-11-30

Uprawnieni KOZA TADEUSZ

Miasto twórcy Wałbrzych

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Wałbrzych

Numer prawa wyłącznego 207092 dwieście siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 382559 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć

Układ rejestracji parametrów bezpieczeństwa ruchu i parametrów logistycznych pojazdu samochodowego małej ładowności PL 2007-06-01

Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08

Data wydania 2007-06-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

Miasto twórcy PIJANOWSKI BOGUSŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PIJANOWSKI BOGUSŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382560 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt

Zastosowanie optycznie czystej (S MCARTHUR ROBERT 2000-06-22

Numer_BUP 16/2003 Data publikacji BUP 2003-08-11

Data wydania 2000-06-22

Numer WUP 05/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-05-30

Uprawnieni S)-reboksetyny lub jej dopuszczalnej farmaceutycznie soli do wytwarzania leku

Miasto twórcy WONG ERIK H.F.

Status sprawy ” TAYLOR DUNCAN P.”

Symbol planu WONG ERIK H.F.

Numer prawa wyłącznego 197981 sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 382561 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden