Wrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia Kraków 2007-06-08

Wrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia Kraków 2007-06-08

Rurka wędkarska z amortyzatorem A01K91/06 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni GĘTKA GRZEGORZ

Miasto twórcy Płock

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Płock

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382605 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięć

Sposób pomiaru prędkości obrotowej silnika elektrycznego oraz ustalania kierunku jego obrotów RZESZÓW 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ELEKTRONICZNY ZAKŁAD INNOWACYJO-WDROŻENIOWY HYBRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy ZAJĄC KAZIMIERZ

Status sprawy ” BŁĘDOWA TYCZYŃSKA”

Symbol planu ZAJĄC KAZIMIERZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382606 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześć

Układ doładowania silnika spalinowego F02M35/06 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STOSIO MARIAN

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382607 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedem

Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych OSTROWSKI JANUSZ 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu

Miasto twórcy KŁECZEK ZDZISŁAW

Status sprawy ” HEJMANOWSKI RYSZARD”

Symbol planu KŁECZEK ZDZISŁAW

Numer prawa wyłącznego 214250 dwieście czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 382608 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiem

Wrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia Kraków 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA

Miasto twórcy ZAGÓRSKI KRZYSZTOF

Status sprawy ” Brzesko”

Symbol planu ZAGÓRSKI KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 212695 dwieście dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382609 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć

Rurka wędkarska z amortyzatorem A01K91/06 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni GĘTKA GRZEGORZ

Miasto twórcy Płock

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Płock

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382605 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięć

Sposób pomiaru prędkości obrotowej silnika elektrycznego oraz ustalania kierunku jego obrotów RZESZÓW 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ELEKTRONICZNY ZAKŁAD INNOWACYJO-WDROŻENIOWY HYBRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy ZAJĄC KAZIMIERZ

Status sprawy ” BŁĘDOWA TYCZYŃSKA”

Symbol planu ZAJĄC KAZIMIERZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382606 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześć

Układ doładowania silnika spalinowego F02M35/06 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STOSIO MARIAN

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382607 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedem

Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych OSTROWSKI JANUSZ 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu

Miasto twórcy KŁECZEK ZDZISŁAW

Status sprawy ” HEJMANOWSKI RYSZARD”

Symbol planu KŁECZEK ZDZISŁAW

Numer prawa wyłącznego 214250 dwieście czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 382608 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiem

Wrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia Kraków 2007-06-08

Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22

Data wydania 2007-06-08

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA

Miasto twórcy ZAGÓRSKI KRZYSZTOF

Status sprawy ” Brzesko”

Symbol planu ZAGÓRSKI KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 212695 dwieście dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382609 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć

plafon