Wózek środkowy zestawu szynowego do transportu bimodalnego B61G5/02 B61D3/18 B61F3/12 2004-09-10

Wózek środkowy zestawu szynowego do transportu bimodalnego B61G5/02 B61D3/18 B61F3/12 2004-09-10

Naczepa drogowa zestawu do transportu bimodalnego B61G5/02 B62D53/06 2004-09-10

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-10

Numer WUP 07/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-07-31

Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 202635 dwieście dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 370013 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzynaście

Wózek skrajny zestawu szynowego do transportu bimodalnego B61G5/02 B61D3/18 B61F3/00 2004-09-10

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-10

Numer WUP 07/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-07-31

Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 202636 dwieście dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć

Numer zgłoszenia 370014 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czternaście

Wózek skrajny zestawu szynowego do transportu bimodalnego B61G5/02 B61D3/18 B61F3/00 2004-09-10

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-10

Numer WUP 07/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-07-31

Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 202637 dwieście dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem

Numer zgłoszenia 370015 trzysta siedemdziesiąt tysięcy piętnaście

Wózek środkowy zestawu szynowego do transportu bimodalnego B61G5/02 B61D3/18 B61F3/12 2004-09-10

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-10

Numer WUP 12/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-12-31

Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 200332 dwieście tysięcy trzysta trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 370016 trzysta siedemdziesiąt tysięcy szesnaście

Wózek środkowy zestawu szynowego do transportu bimodalnego B61G5/02 B61D3/18 B61F3/12 2004-09-10

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-10

Numer WUP 12/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-12-31

Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 200333 dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy

Numer zgłoszenia 370017 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemnaście

Naczepa drogowa zestawu do transportu bimodalnego B61G5/02 B62D53/06 2004-09-10

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-10

Numer WUP 07/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-07-31

Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 202635 dwieście dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 370013 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzynaście

Wózek skrajny zestawu szynowego do transportu bimodalnego B61G5/02 B61D3/18 B61F3/00 2004-09-10

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-10

Numer WUP 07/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-07-31

Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 202636 dwieście dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć

Numer zgłoszenia 370014 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czternaście

Wózek skrajny zestawu szynowego do transportu bimodalnego B61G5/02 B61D3/18 B61F3/00 2004-09-10

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-10

Numer WUP 07/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-07-31

Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 202637 dwieście dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem

Numer zgłoszenia 370015 trzysta siedemdziesiąt tysięcy piętnaście

Wózek środkowy zestawu szynowego do transportu bimodalnego B61G5/02 B61D3/18 B61F3/12 2004-09-10

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-10

Numer WUP 12/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-12-31

Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 200332 dwieście tysięcy trzysta trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 370016 trzysta siedemdziesiąt tysięcy szesnaście

Wózek środkowy zestawu szynowego do transportu bimodalnego B61G5/02 B61D3/18 B61F3/12 2004-09-10

Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20

Data wydania 2004-09-10

Numer WUP 12/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-12-31

Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 200333 dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy

Numer zgłoszenia 370017 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemnaście

seat leon bielsko biała