Wózek jezdny Więckowska-Lazanowicz Grażyna 2015-01-27

Wózek jezdny Więckowska-Lazanowicz Grażyna 2015-01-27

Sposób wytwarzania dwuskładnikowej zaprawy cementowej do hydroizolacji Gdynia 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy HORBACZEWSKI ANDRZEJ

Status sprawy ” Skarszewy”

Symbol planu HORBACZEWSKI ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411067 czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt siedem

Sposób przerywanego hartowania gazowego detali po procesie nawęglania próżniowego PL 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 06/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-06-29

Uprawnieni SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy OLEJNIK JÓZEF

Status sprawy ” PL”

Symbol planu OLEJNIK JÓZEF

Numer prawa wyłącznego 229131 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 411068 czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt osiem

Sposób wyciskania elementów metalicznych z materiałów rozdrobnionych Kraków 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy KORBEL ANDRZEJ

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu KORBEL ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 226669 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 411069 czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć

Wózek Więckowska-Lazanowicz Grażyna 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza do transportu palet skrzyniowych w sadach

Miasto twórcy KRÓLIK WIESŁAW

Status sprawy „B62D63/06 B62D61/00 A01D46/24”

Symbol planu KRÓLIK WIESŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411070 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt

Wózek jezdny Więckowska-Lazanowicz Grażyna 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP 2019-05-31

Uprawnieni zwłaszcza do transportu palet skrzyniowych w sadach

Miasto twórcy KRÓLIK WIESŁAW

Status sprawy „B62D63/06”

Symbol planu KRÓLIK WIESŁAW

Numer prawa wyłącznego 232055 dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 411071 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt jeden