Wózek jezdny Więckowska-Lazanowicz Grażyna 2015-01-27

Wózek jezdny Więckowska-Lazanowicz Grażyna 2015-01-27

Sposób wytwarzania dwuskładnikowej zaprawy cementowej do hydroizolacji Gdynia 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy HORBACZEWSKI ANDRZEJ

Status sprawy ” Skarszewy”

Symbol planu HORBACZEWSKI ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411067 czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt siedem

Sposób przerywanego hartowania gazowego detali po procesie nawęglania próżniowego PL 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 06/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-06-29

Uprawnieni SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy OLEJNIK JÓZEF

Status sprawy ” PL”

Symbol planu OLEJNIK JÓZEF

Numer prawa wyłącznego 229131 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 411068 czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt osiem

Sposób wyciskania elementów metalicznych z materiałów rozdrobnionych Kraków 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy KORBEL ANDRZEJ

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu KORBEL ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 226669 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 411069 czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć

Wózek Więckowska-Lazanowicz Grażyna 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza do transportu palet skrzyniowych w sadach

Miasto twórcy KRÓLIK WIESŁAW

Status sprawy „B62D63/06 B62D61/00 A01D46/24”

Symbol planu KRÓLIK WIESŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411070 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt

Wózek jezdny Więckowska-Lazanowicz Grażyna 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP 2019-05-31

Uprawnieni zwłaszcza do transportu palet skrzyniowych w sadach

Miasto twórcy KRÓLIK WIESŁAW

Status sprawy „B62D63/06”

Symbol planu KRÓLIK WIESŁAW

Numer prawa wyłącznego 232055 dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 411071 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt jeden

Sposób wytwarzania dwuskładnikowej zaprawy cementowej do hydroizolacji Gdynia 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy HORBACZEWSKI ANDRZEJ

Status sprawy ” Skarszewy”

Symbol planu HORBACZEWSKI ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411067 czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt siedem

Sposób przerywanego hartowania gazowego detali po procesie nawęglania próżniowego PL 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 06/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-06-29

Uprawnieni SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy OLEJNIK JÓZEF

Status sprawy ” PL”

Symbol planu OLEJNIK JÓZEF

Numer prawa wyłącznego 229131 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 411068 czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt osiem

Sposób wyciskania elementów metalicznych z materiałów rozdrobnionych Kraków 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy KORBEL ANDRZEJ

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu KORBEL ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 226669 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 411069 czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć

Wózek Więckowska-Lazanowicz Grażyna 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza do transportu palet skrzyniowych w sadach

Miasto twórcy KRÓLIK WIESŁAW

Status sprawy „B62D63/06 B62D61/00 A01D46/24”

Symbol planu KRÓLIK WIESŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411070 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt

Wózek jezdny Więckowska-Lazanowicz Grażyna 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP 2019-05-31

Uprawnieni zwłaszcza do transportu palet skrzyniowych w sadach

Miasto twórcy KRÓLIK WIESŁAW

Status sprawy „B62D63/06”

Symbol planu KRÓLIK WIESŁAW

Numer prawa wyłącznego 232055 dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 411071 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt jeden