Wiertnia E02F5/20 E21B15/00 E21B7/00 2011-06-21

Wiertnia E02F5/20 E21B15/00 E21B7/00 2011-06-21

Wykonywanie PL 2011-06-22

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni po stronie klienta

Miasto twórcy US

Status sprawy „Bury Lech”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395376 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć

Sposób zgazowania biomasy PL 2011-06-22

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-22

Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29

Uprawnieni HARDT PIOTR

Miasto twórcy PIECHOTA RYSZARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PIECHOTA RYSZARD

Numer prawa wyłącznego 219556 dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 395377 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania pelletu opałowego oraz pellet opałowy C10L5/46 2011-06-23

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PELLET ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Błaszki

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Błaszki

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395378 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem

Wielobiegunowy silnik osiowo-strumieniowy Krężel Damian 2011-06-26

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-26

Numer WUP 12/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-12-31

Uprawnieni zwłaszcza do napędu pompy

Miasto twórcy HANS HELMUT

Status sprawy „H02K21/12 F04D13/06 F04D7/02”

Symbol planu HANS HELMUT

Numer prawa wyłącznego 218406 dwieście osiemnaście tysięcy czterysta sześć

Numer zgłoszenia 395379 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć

Wiertnia E02F5/20 E21B15/00 E21B7/00 2011-06-21

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-21

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CHOMIUK STANISŁAW GRAN-POL

Miasto twórcy Komarówka Podlaska

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Komarówka Podlaska

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395380 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt

Wykonywanie PL 2011-06-22

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni po stronie klienta

Miasto twórcy US

Status sprawy „Bury Lech”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395376 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć

Sposób zgazowania biomasy PL 2011-06-22

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-22

Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29

Uprawnieni HARDT PIOTR

Miasto twórcy PIECHOTA RYSZARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PIECHOTA RYSZARD

Numer prawa wyłącznego 219556 dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 395377 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania pelletu opałowego oraz pellet opałowy C10L5/46 2011-06-23

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PELLET ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Błaszki

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Błaszki

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395378 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem

Wielobiegunowy silnik osiowo-strumieniowy Krężel Damian 2011-06-26

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-26

Numer WUP 12/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-12-31

Uprawnieni zwłaszcza do napędu pompy

Miasto twórcy HANS HELMUT

Status sprawy „H02K21/12 F04D13/06 F04D7/02”

Symbol planu HANS HELMUT

Numer prawa wyłącznego 218406 dwieście osiemnaście tysięcy czterysta sześć

Numer zgłoszenia 395379 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć

Wiertnia E02F5/20 E21B15/00 E21B7/00 2011-06-21

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-21

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CHOMIUK STANISŁAW GRAN-POL

Miasto twórcy Komarówka Podlaska

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Komarówka Podlaska

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395380 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt