Wielootworowa bd 2002-11-12

Wielootworowa bd 2002-11-12

Wspornik lampy dla szafki BR 2003-03-14

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-14

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MULTIBRAS S.A. ELEKTRODOMESTICOS

Miasto twórcy IOKOMIZO MASSAO MAURO

Status sprawy ” BR”

Symbol planu IOKOMIZO MASSAO MAURO

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370975 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć

Przeciwbakteryjne ciekłe kompozycje do czyszczenia naczyń US 2003-03-19

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Miasto twórcy SURIANO DAVID

Status sprawy ” US”

Symbol planu SURIANO DAVID

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370976 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć

Sposób otrzymywania 2-(podstawiony fenyl)-2-hydroksyetylokarbaminianów 2002-12-19

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL

Miasto twórcy OTTEN THOMAS

Status sprawy ” bd”

Symbol planu OTTEN THOMAS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370977 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem

Pochodne benzotiazolu Bazylea 2002-11-18

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Miasto twórcy JAKOB-ROETNE ROLAND

Status sprawy ” „

Symbol planu JAKOB-ROETNE ROLAND

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370978 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem

Wielootworowa bd 2002-11-12

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni wielokrawędziowa płyta regulacyjna do liniowego kadziowego wylewu suwakowego

Miasto twórcy KING PATRICK DANA

Status sprawy „US”

Symbol planu KING PATRICK DANA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370979 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć

Wspornik lampy dla szafki BR 2003-03-14

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-14

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MULTIBRAS S.A. ELEKTRODOMESTICOS

Miasto twórcy IOKOMIZO MASSAO MAURO

Status sprawy ” BR”

Symbol planu IOKOMIZO MASSAO MAURO

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370975 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć

Przeciwbakteryjne ciekłe kompozycje do czyszczenia naczyń US 2003-03-19

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Miasto twórcy SURIANO DAVID

Status sprawy ” US”

Symbol planu SURIANO DAVID

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370976 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć

Sposób otrzymywania 2-(podstawiony fenyl)-2-hydroksyetylokarbaminianów 2002-12-19

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL

Miasto twórcy OTTEN THOMAS

Status sprawy ” bd”

Symbol planu OTTEN THOMAS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370977 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem

Pochodne benzotiazolu Bazylea 2002-11-18

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Miasto twórcy JAKOB-ROETNE ROLAND

Status sprawy ” „

Symbol planu JAKOB-ROETNE ROLAND

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370978 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem

Wielootworowa bd 2002-11-12

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni wielokrawędziowa płyta regulacyjna do liniowego kadziowego wylewu suwakowego

Miasto twórcy KING PATRICK DANA

Status sprawy „US”

Symbol planu KING PATRICK DANA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370979 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć

wynajem furgonów poznań