Utrzymywanie połączenia/przenośność terminala w sieciach H. 323/ISUP-BICC-SIP DE 2003-04-01

Utrzymywanie połączenia/przenośność terminala w sieciach H. 323/ISUP-BICC-SIP DE 2003-04-01

Konstrukcja pływająca do transportu pojedynczego kontenera w żegludze śródlądowej po płytkich akwenach PL 2004-10-20

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-20

Numer WUP 05/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA

Miasto twórcy NOWACZEWSKI JAKUB

Status sprawy ” PL”

Symbol planu NOWACZEWSKI JAKUB

Numer prawa wyłącznego 208702 dwieście osiem tysięcy siedemset dwa

Numer zgłoszenia 370810 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziesięć

Sposób wytwarzania arkusza na powłokę dla systemu poduszki powietrznej oraz sposób wytwarzania powłoki dla systemu poduszki powietrznej B60R21/20 B26F1/18 B26F1/40 2004-10-20

Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02

Data wydania 2004-10-20

Numer WUP 12/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-12-30

Uprawnieni ALT Technologies B.V.

Miasto twórcy Hilversum

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Hilversum

Numer prawa wyłącznego 210133 dwieście dziesięć tysięcy sto trzydzieści trzy

Numer zgłoszenia 370811 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset jedenaście

Sekcja urządzenia elektrycznego wysokiego napięcia ze środkami chłodzącymi bd 1999-12-17

Numer_BUP 14/2000 Data publikacji BUP 2000-07-03

Data wydania 1999-12-17

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ABB Schweiz Holding AG

Miasto twórcy KUBLER GUNTER

Status sprawy ” bd”

Symbol planu KUBLER GUNTER

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370812 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście

Zastosowanie agonisty receptora GABA GB 1997-09-15

Numer_BUP 19/1999 Data publikacji BUP 1999-09-13

Data wydania 1997-09-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ASTRA AKTIEBOLAG

Miasto twórcy LEHMANN ANDERS

Status sprawy ” SE”

Symbol planu LEHMANN ANDERS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370813 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzynaście

Utrzymywanie połączenia/przenośność terminala w sieciach H. 323/ISUP-BICC-SIP DE 2003-04-01

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-04-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Miasto twórcy LÜKEN JOACHIM

Status sprawy ” DE”

Symbol planu LÜKEN JOACHIM

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370814 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset czternaście

Konstrukcja pływająca do transportu pojedynczego kontenera w żegludze śródlądowej po płytkich akwenach PL 2004-10-20

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-20

Numer WUP 05/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA

Miasto twórcy NOWACZEWSKI JAKUB

Status sprawy ” PL”

Symbol planu NOWACZEWSKI JAKUB

Numer prawa wyłącznego 208702 dwieście osiem tysięcy siedemset dwa

Numer zgłoszenia 370810 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziesięć

Sposób wytwarzania arkusza na powłokę dla systemu poduszki powietrznej oraz sposób wytwarzania powłoki dla systemu poduszki powietrznej B60R21/20 B26F1/18 B26F1/40 2004-10-20

Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02

Data wydania 2004-10-20

Numer WUP 12/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-12-30

Uprawnieni ALT Technologies B.V.

Miasto twórcy Hilversum

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Hilversum

Numer prawa wyłącznego 210133 dwieście dziesięć tysięcy sto trzydzieści trzy

Numer zgłoszenia 370811 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset jedenaście

Sekcja urządzenia elektrycznego wysokiego napięcia ze środkami chłodzącymi bd 1999-12-17

Numer_BUP 14/2000 Data publikacji BUP 2000-07-03

Data wydania 1999-12-17

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ABB Schweiz Holding AG

Miasto twórcy KUBLER GUNTER

Status sprawy ” bd”

Symbol planu KUBLER GUNTER

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370812 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście

Zastosowanie agonisty receptora GABA GB 1997-09-15

Numer_BUP 19/1999 Data publikacji BUP 1999-09-13

Data wydania 1997-09-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ASTRA AKTIEBOLAG

Miasto twórcy LEHMANN ANDERS

Status sprawy ” SE”

Symbol planu LEHMANN ANDERS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370813 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzynaście

Utrzymywanie połączenia/przenośność terminala w sieciach H. 323/ISUP-BICC-SIP DE 2003-04-01

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-04-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Miasto twórcy LÜKEN JOACHIM

Status sprawy ” DE”

Symbol planu LÜKEN JOACHIM

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370814 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset czternaście

Wybierz odpowiedni wymiar fototapety