Uszlachetnianie wódek za pomocą quasi-fluidalnego złoża drobin diamentowych 2004-11-04

Uszlachetnianie wódek za pomocą quasi-fluidalnego złoża drobin diamentowych 2004-11-04

Jednostka konstrukcyjna zblokowanej instalacji grzewczej F24D3/08 F24H9/14 F24H1/52 2004-11-03

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2004-11-03

Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29

Uprawnieni Grundfos a/s

Miasto twórcy Aarhuis N

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Aarhuis N

Numer prawa wyłącznego 211735 dwieście jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 371000 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy

Worek i sposób wytwarzania worka RAFIŃSKI ZBIGNIEW 2004-11-04

Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02

Data wydania 2004-11-04

Numer WUP 07/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-07-31

Uprawnieni KARTONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Krasnystaw”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 202612 dwieście dwa tysiące sześćset dwanaście

Numer zgłoszenia 371001 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden

Kontenerowy garaż samochodowy SOŁTYS SŁAWOMIR 2004-11-04

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SOŁTYS MAREK

Miasto twórcy PL

Status sprawy „”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371002 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa

Sposób regeneracji ługu sodowego i instalacja filtracyjna do regeneracji ługu sodowego C01D1/38 B01D61/14 2004-11-04

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-04

Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29

Uprawnieni ZAKŁAD BADAWCZO-WDROŻENIOWY EKO-KOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Łódź

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Łódź

Numer prawa wyłącznego 201926 dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć

Numer zgłoszenia 371003 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzy

Uszlachetnianie wódek za pomocą quasi-fluidalnego złoża drobin diamentowych 2004-11-04

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TRANSBORDER MARKETING

Miasto twórcy SMOLANA MICHAŁ

Status sprawy „PL”

Symbol planu SMOLANA MICHAŁ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371004 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy cztery

Jednostka konstrukcyjna zblokowanej instalacji grzewczej F24D3/08 F24H9/14 F24H1/52 2004-11-03

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2004-11-03

Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29

Uprawnieni Grundfos a/s

Miasto twórcy Aarhuis N

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Aarhuis N

Numer prawa wyłącznego 211735 dwieście jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 371000 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy

Worek i sposób wytwarzania worka RAFIŃSKI ZBIGNIEW 2004-11-04

Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02

Data wydania 2004-11-04

Numer WUP 07/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-07-31

Uprawnieni KARTONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Krasnystaw”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 202612 dwieście dwa tysiące sześćset dwanaście

Numer zgłoszenia 371001 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden

Kontenerowy garaż samochodowy SOŁTYS SŁAWOMIR 2004-11-04

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SOŁTYS MAREK

Miasto twórcy PL

Status sprawy „”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371002 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa

Sposób regeneracji ługu sodowego i instalacja filtracyjna do regeneracji ługu sodowego C01D1/38 B01D61/14 2004-11-04

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-04

Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29

Uprawnieni ZAKŁAD BADAWCZO-WDROŻENIOWY EKO-KOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Łódź

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Łódź

Numer prawa wyłącznego 201926 dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć

Numer zgłoszenia 371003 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzy

Uszlachetnianie wódek za pomocą quasi-fluidalnego złoża drobin diamentowych 2004-11-04

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TRANSBORDER MARKETING

Miasto twórcy SMOLANA MICHAŁ

Status sprawy „PL”

Symbol planu SMOLANA MICHAŁ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 371004 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy cztery

baterie łazienkowe czarne