Urządzenie zabezpieczające rejestrator katastroficzny B64D47/00 G12B9/04 2016-12-23

Urządzenie zabezpieczające rejestrator katastroficzny B64D47/00 G12B9/04 2016-12-23

Grupa peptydów przeciwdrobnoustrojowych opartych o strukturę amidu Nɛ-L-lizyno-L-lizylo-L-arginylo-L-arginylo-L-argininy modyfikowaną kwasami karboksylowymi Zblewo 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KAMYSZ WOJCIECH LIPOPHARM.PL

Miasto twórcy NEUBAUER DAMIAN

Status sprawy ” Rumia”

Symbol planu NEUBAUER DAMIAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419961 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden

Profil podokienny o regulowanej szerokości Mikołów 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP 11/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-11-30

Uprawnieni AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miasto twórcy KOŻUCH KAROL

Status sprawy ” Rybnik”

Symbol planu KOŻUCH KAROL

Numer prawa wyłącznego 230669 dwieście trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 419962 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa

Element biżuteryjny A44C15/00 A44C13/00 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP 02/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-02-28

Uprawnieni MALICKI JERZY PROFILEX

Miasto twórcy Orzesze

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Orzesze

Numer prawa wyłącznego 231338 dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem

Numer zgłoszenia 419963 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy

Urządzenie do terapii A61H33/02 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SIEROŃ ALEKSANDER ROMUALD

Miasto twórcy Katowice

Status sprawy „”

Symbol planu Katowice

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419964 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery

Urządzenie zabezpieczające rejestrator katastroficzny B64D47/00 G12B9/04 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni JANOSZEK ZBIGNIEW

Miasto twórcy Bielsko-Biała

Status sprawy „”

Symbol planu Bielsko-Biała

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419965 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć

Grupa peptydów przeciwdrobnoustrojowych opartych o strukturę amidu Nɛ-L-lizyno-L-lizylo-L-arginylo-L-arginylo-L-argininy modyfikowaną kwasami karboksylowymi Zblewo 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KAMYSZ WOJCIECH LIPOPHARM.PL

Miasto twórcy NEUBAUER DAMIAN

Status sprawy ” Rumia”

Symbol planu NEUBAUER DAMIAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419961 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden

Profil podokienny o regulowanej szerokości Mikołów 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP 11/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-11-30

Uprawnieni AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miasto twórcy KOŻUCH KAROL

Status sprawy ” Rybnik”

Symbol planu KOŻUCH KAROL

Numer prawa wyłącznego 230669 dwieście trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 419962 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa

Element biżuteryjny A44C15/00 A44C13/00 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP 02/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-02-28

Uprawnieni MALICKI JERZY PROFILEX

Miasto twórcy Orzesze

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Orzesze

Numer prawa wyłącznego 231338 dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem

Numer zgłoszenia 419963 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy

Urządzenie do terapii A61H33/02 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SIEROŃ ALEKSANDER ROMUALD

Miasto twórcy Katowice

Status sprawy „”

Symbol planu Katowice

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419964 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery

Urządzenie zabezpieczające rejestrator katastroficzny B64D47/00 G12B9/04 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni JANOSZEK ZBIGNIEW

Miasto twórcy Bielsko-Biała

Status sprawy „”

Symbol planu Bielsko-Biała

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419965 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć

dostawcze poznań