Urządzenie filtracyjne z przepływem krzyżowym i sposób jego eksploatacji B01D65/02 B01D61/22 C02F1/44 2003-03-25

Urządzenie filtracyjne z przepływem krzyżowym i sposób jego eksploatacji B01D65/02 B01D61/22 C02F1/44 2003-03-25

Benzotiofeny jako modulatory receptorów adenozynowych FR 2002-12-04

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Miasto twórcy FLOHR ALEXANDER

Status sprawy ” CH”

Symbol planu FLOHR ALEXANDER

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370980 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt

Diketopiperazynowa pochodna i zawierająca ją kompozycja farmaceutyczna LIVERMORE DAVID GEORGE HUBERT 2002-12-20

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-20

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni Glaxo Group Limited

Miasto twórcy HATLEY RICHARD JONATHAN

Status sprawy ” MASON ANDREW MCMURTRIE”

Symbol planu HATLEY RICHARD JONATHAN

Numer prawa wyłącznego 215826 dwieście piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć

Numer zgłoszenia 370981 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden

Pochodna karbonyloaminowa BACKX LEO JACOBUS JOZEF 2003-03-11

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-11

Numer WUP 04/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-04-30

Uprawnieni jej zastosowanie i sposób wytwarzania oraz kompozycja farmaceutyczna

Miasto twórcy VAN EMELEN KRISTOF

Status sprawy „Beerse”

Symbol planu VAN EMELEN KRISTOF

Numer prawa wyłącznego 205531 dwieście pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 370982 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa

Kompozycja herbicydów zawierająca określone sulfonylomoczniki Hochheim 2003-02-20

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-02-20

Numer WUP 04/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-04-30

Uprawnieni sposób zwalczania szkodliwych roślin oraz zastosowanie tej kompozycji herbicydów

Miasto twórcy HACKER ERWIN

Status sprawy ” Eppstein”

Symbol planu HACKER ERWIN

Numer prawa wyłącznego 213732 dwieście trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 370983 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy

Urządzenie filtracyjne z przepływem krzyżowym i sposób jego eksploatacji B01D65/02 B01D61/22 C02F1/44 2003-03-25

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BUCHER-GUYER AG

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370984 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery

Benzotiofeny jako modulatory receptorów adenozynowych FR 2002-12-04

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

Miasto twórcy FLOHR ALEXANDER

Status sprawy ” CH”

Symbol planu FLOHR ALEXANDER

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370980 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt

Diketopiperazynowa pochodna i zawierająca ją kompozycja farmaceutyczna LIVERMORE DAVID GEORGE HUBERT 2002-12-20

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-20

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni Glaxo Group Limited

Miasto twórcy HATLEY RICHARD JONATHAN

Status sprawy ” MASON ANDREW MCMURTRIE”

Symbol planu HATLEY RICHARD JONATHAN

Numer prawa wyłącznego 215826 dwieście piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć

Numer zgłoszenia 370981 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden

Pochodna karbonyloaminowa BACKX LEO JACOBUS JOZEF 2003-03-11

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-11

Numer WUP 04/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-04-30

Uprawnieni jej zastosowanie i sposób wytwarzania oraz kompozycja farmaceutyczna

Miasto twórcy VAN EMELEN KRISTOF

Status sprawy „Beerse”

Symbol planu VAN EMELEN KRISTOF

Numer prawa wyłącznego 205531 dwieście pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 370982 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa

Kompozycja herbicydów zawierająca określone sulfonylomoczniki Hochheim 2003-02-20

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-02-20

Numer WUP 04/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-04-30

Uprawnieni sposób zwalczania szkodliwych roślin oraz zastosowanie tej kompozycji herbicydów

Miasto twórcy HACKER ERWIN

Status sprawy ” Eppstein”

Symbol planu HACKER ERWIN

Numer prawa wyłącznego 213732 dwieście trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 370983 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy

Urządzenie filtracyjne z przepływem krzyżowym i sposób jego eksploatacji B01D65/02 B01D61/22 C02F1/44 2003-03-25

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BUCHER-GUYER AG

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370984 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery

https://www.bridom.pl/new-trendy-brodzik-posadzkowy-mori-100x90x3-szary