Urządzenie dopalające F23L 1989-02-03

Urządzenie dopalające F23L 1989-02-03

Stabilna doustna kompozycja farmaceutyczna zawierająca farmaceutycznie dopuszczalną sól kwsu [(E)-7-[4-(4-fluorofenylo)-6-izopropylo-2-[metylo(metylosulfonylo)amino]pirymidyn-5-ylo] (3R GÓRZYŃSKI WITOLD 1989-02-03

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-02-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 5S)-3

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” SAKOWSKA JADWIGA”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277552 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa

Nadajnik przemieszczeń POKORSKI JANUSZ 1989-02-03

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-02-03

Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31

Uprawnieni zwłaszcza do elektrycznego pomiaru wielkości mechanicznych

Miasto twórcy KAMIŃSKI EUGENIUSZ

Status sprawy „Warszawa”

Symbol planu KAMIŃSKI EUGENIUSZ

Numer prawa wyłącznego 159336 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć

Numer zgłoszenia 277553 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy

Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania PL 1989-02-03

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-02-03

Numer WUP 10/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-10-30

Uprawnieni OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PODSTAW TECHNOLOGII I KONSTRUKCJI MASZYN

Miasto twórcy HRYNKIEWICZ ALEKSANDER

Status sprawy ” PL”

Symbol planu HRYNKIEWICZ ALEKSANDER

Numer prawa wyłącznego 158843 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy

Numer zgłoszenia 277554 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery

Urządzenie sitowe Warszawa 1989-02-03

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-02-03

Numer WUP 10/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-10-30

Uprawnieni INSTYTUT MASZYN SPOŻYWCZYCH

Miasto twórcy KRET RYSZARD

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu KRET RYSZARD

Numer prawa wyłącznego 158844 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści cztery

Numer zgłoszenia 277555 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć

Urządzenie dopalające F23L 1989-02-03

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-02-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WALCZAK STANISŁAW

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277556 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć

Stabilna doustna kompozycja farmaceutyczna zawierająca farmaceutycznie dopuszczalną sól kwsu [(E)-7-[4-(4-fluorofenylo)-6-izopropylo-2-[metylo(metylosulfonylo)amino]pirymidyn-5-ylo] (3R GÓRZYŃSKI WITOLD 1989-02-03

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-02-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 5S)-3

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” SAKOWSKA JADWIGA”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277552 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa

Nadajnik przemieszczeń POKORSKI JANUSZ 1989-02-03

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-02-03

Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31

Uprawnieni zwłaszcza do elektrycznego pomiaru wielkości mechanicznych

Miasto twórcy KAMIŃSKI EUGENIUSZ

Status sprawy „Warszawa”

Symbol planu KAMIŃSKI EUGENIUSZ

Numer prawa wyłącznego 159336 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć

Numer zgłoszenia 277553 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy

Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania PL 1989-02-03

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-02-03

Numer WUP 10/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-10-30

Uprawnieni OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PODSTAW TECHNOLOGII I KONSTRUKCJI MASZYN

Miasto twórcy HRYNKIEWICZ ALEKSANDER

Status sprawy ” PL”

Symbol planu HRYNKIEWICZ ALEKSANDER

Numer prawa wyłącznego 158843 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy

Numer zgłoszenia 277554 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery

Urządzenie sitowe Warszawa 1989-02-03

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-02-03

Numer WUP 10/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-10-30

Uprawnieni INSTYTUT MASZYN SPOŻYWCZYCH

Miasto twórcy KRET RYSZARD

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu KRET RYSZARD

Numer prawa wyłącznego 158844 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści cztery

Numer zgłoszenia 277555 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć

Urządzenie dopalające F23L 1989-02-03

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-02-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WALCZAK STANISŁAW

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277556 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć

szycie garniturów poznań