Urządzenie do wytwarzania paliwa stałego w postaci uformowanych kształtek i sposób wytwarzania paliwa stałego C10L5/06 B30B11/20 2011-07-18

Urządzenie do wytwarzania paliwa stałego w postaci uformowanych kształtek i sposób wytwarzania paliwa stałego C10L5/06 B30B11/20 2011-07-18

Układ do spoofingu realizowanego w systemach nawigacji satelitarnej Gdańsk 2011-07-18

Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21

Data wydania 2011-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA

Miasto twórcy MAGIERA JAROSŁAW

Status sprawy ” Gdańsk”

Symbol planu MAGIERA JAROSŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395689 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć

Urządzenie do oczyszczania powierzchni JODKOWSKI BOLESŁAW 2011-07-18

Numer_BUP 06/2012 Data publikacji BUP 2012-03-12

Data wydania 2011-07-18

Numer WUP 09/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-09-30

Uprawnieni w szczególności powierzchni tworzywa sztucznego

Miasto twórcy KROT KAMIL

Status sprawy „Wrocław”

Symbol planu KROT KAMIL

Numer prawa wyłącznego 214786 dwieście czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 395690 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt

Sposób oczyszczania powierzchni tworzywa sztucznego z pozostałości pianki poliuretanowej i układ do oczyszczania powierzchni tworzywa sztucznego z pozostałości pianki poliuretanowej Jelcz-Laskowice 2011-07-18

Numer_BUP 06/2012 Data publikacji BUP 2012-03-12

Data wydania 2011-07-18

Numer WUP 09/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-09-30

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy KROT KAMIL

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu KROT KAMIL

Numer prawa wyłącznego 214787 dwieście czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 395691 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden

Urządzenie do wytwarzania paliwa stałego w postaci uformowanych kształtek i sposób wytwarzania paliwa stałego C10L5/06 B30B11/00 2011-07-18

Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21

Data wydania 2011-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy Końskie

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Końskie

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395692 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa

Urządzenie do wytwarzania paliwa stałego w postaci uformowanych kształtek i sposób wytwarzania paliwa stałego C10L5/06 B30B11/20 2011-07-18

Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21

Data wydania 2011-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy Końskie

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Końskie

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395693 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy

Układ do spoofingu realizowanego w systemach nawigacji satelitarnej Gdańsk 2011-07-18

Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21

Data wydania 2011-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA

Miasto twórcy MAGIERA JAROSŁAW

Status sprawy ” Gdańsk”

Symbol planu MAGIERA JAROSŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395689 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć

Urządzenie do oczyszczania powierzchni JODKOWSKI BOLESŁAW 2011-07-18

Numer_BUP 06/2012 Data publikacji BUP 2012-03-12

Data wydania 2011-07-18

Numer WUP 09/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-09-30

Uprawnieni w szczególności powierzchni tworzywa sztucznego

Miasto twórcy KROT KAMIL

Status sprawy „Wrocław”

Symbol planu KROT KAMIL

Numer prawa wyłącznego 214786 dwieście czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 395690 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt

Sposób oczyszczania powierzchni tworzywa sztucznego z pozostałości pianki poliuretanowej i układ do oczyszczania powierzchni tworzywa sztucznego z pozostałości pianki poliuretanowej Jelcz-Laskowice 2011-07-18

Numer_BUP 06/2012 Data publikacji BUP 2012-03-12

Data wydania 2011-07-18

Numer WUP 09/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-09-30

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy KROT KAMIL

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu KROT KAMIL

Numer prawa wyłącznego 214787 dwieście czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 395691 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden

Urządzenie do wytwarzania paliwa stałego w postaci uformowanych kształtek i sposób wytwarzania paliwa stałego C10L5/06 B30B11/00 2011-07-18

Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21

Data wydania 2011-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy Końskie

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Końskie

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395692 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa

Urządzenie do wytwarzania paliwa stałego w postaci uformowanych kształtek i sposób wytwarzania paliwa stałego C10L5/06 B30B11/20 2011-07-18

Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21

Data wydania 2011-07-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy Końskie

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Końskie

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395693 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy

złota lampa wisząca