Urządzenie do wytwarzania gazu biologicznego C02F11/04 C02F3/28 2011-06-09

Urządzenie do wytwarzania gazu biologicznego C02F11/04 C02F3/28 2011-06-09

Sposób analizy termicznej i aparat do analizy termicznej G01N25/48 G01N5/04 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 11/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-11-28

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego 218338 dwieście osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem

Numer zgłoszenia 395201 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście jeden

Urządzenie do wydobywania ropy naftowej ze złoża w warunkach występowania wody złożowej podścielającej E21B43/14 E21B43/00 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 10/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-10-31

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego 218107 dwieście osiemnaście tysięcy sto siedem

Numer zgłoszenia 395202 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwa

Sposób likwidowania szkodliwych przedmuchów powietrza nie biorącego udziału w procesie spalania w kotle rusztowym F23H11/10 F23L1/02 F23L9/00 2007-12-03

Numer_BUP 21/2011 Data publikacji BUP 2011-10-10

Data wydania 2007-12-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KOWALEWSKI WITOLD

Miasto twórcy Zielonka

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Zielonka

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395203 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzy

Sposób modernizacji kotła rusztowego F23L1/02 F23H11/10 2007-12-03

Numer_BUP 21/2011 Data publikacji BUP 2011-10-10

Data wydania 2007-12-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KOWALEWSKI WITOLD

Miasto twórcy Zielonka

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Zielonka

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395205 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięć

Urządzenie do wytwarzania gazu biologicznego C02F11/04 C02F3/28 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 02/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-02-29

Uprawnieni PARAFINIUK STANISŁAW

Miasto twórcy Romaszki

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Romaszki

Numer prawa wyłącznego 221032 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 395206 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć

Sposób analizy termicznej i aparat do analizy termicznej G01N25/48 G01N5/04 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 11/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-11-28

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego 218338 dwieście osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem

Numer zgłoszenia 395201 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście jeden

Urządzenie do wydobywania ropy naftowej ze złoża w warunkach występowania wody złożowej podścielającej E21B43/14 E21B43/00 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 10/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-10-31

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego 218107 dwieście osiemnaście tysięcy sto siedem

Numer zgłoszenia 395202 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwa

Sposób likwidowania szkodliwych przedmuchów powietrza nie biorącego udziału w procesie spalania w kotle rusztowym F23H11/10 F23L1/02 F23L9/00 2007-12-03

Numer_BUP 21/2011 Data publikacji BUP 2011-10-10

Data wydania 2007-12-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KOWALEWSKI WITOLD

Miasto twórcy Zielonka

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Zielonka

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395203 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzy

Sposób modernizacji kotła rusztowego F23L1/02 F23H11/10 2007-12-03

Numer_BUP 21/2011 Data publikacji BUP 2011-10-10

Data wydania 2007-12-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KOWALEWSKI WITOLD

Miasto twórcy Zielonka

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Zielonka

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395205 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięć

Urządzenie do wytwarzania gazu biologicznego C02F11/04 C02F3/28 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 02/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-02-29

Uprawnieni PARAFINIUK STANISŁAW

Miasto twórcy Romaszki

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Romaszki

Numer prawa wyłącznego 221032 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 395206 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć