Urządzenie do wysokotemperaturowej krystalizacji B01D9/02 1989-01-24

Urządzenie do wysokotemperaturowej krystalizacji B01D9/02 1989-01-24

Hydrauliczna przerzutnica podsadzkowa PL 1989-01-23

Numer_BUP 22/1989 Data publikacji BUP 1989-10-30

Data wydania 1989-01-23

Numer WUP 11/1990 Data_Publikacji_WUP 1990-11-30

Uprawnieni MICHALIK ANDRZEJ

Miasto twórcy Ruda Śląska

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Ruda Śląska

Numer prawa wyłącznego 152072 sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 277387 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem

Układ do pomiaru średnich mocy składowej okresowej i losowej sygnału PL 1989-01-26

Numer_BUP 17/1990 Data publikacji BUP 1990-08-20

Data wydania 1989-01-26

Numer WUP 05/1993 Data_Publikacji_WUP 1993-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy SPIRALSKI LUDWIK

Status sprawy ” PL”

Symbol planu SPIRALSKI LUDWIK

Numer prawa wyłącznego 160981 sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 277388 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem

Filtr do rozdziału zawiesiny krystalicznej B01D9/02 B01D29/31 1989-01-24

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-01-24

Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 159328 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem

Numer zgłoszenia 277389 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć

Urządzenie do wysokotemperaturowej krystalizacji B01D9/02 1989-01-24

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-01-24

Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 159329 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć

Numer zgłoszenia 277390 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt

Urządzenie do wysokotemperaturowej krystalizacji B01D9/02 1989-01-24

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-01-24

Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 159330 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści

Numer zgłoszenia 277391 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden

Hydrauliczna przerzutnica podsadzkowa PL 1989-01-23

Numer_BUP 22/1989 Data publikacji BUP 1989-10-30

Data wydania 1989-01-23

Numer WUP 11/1990 Data_Publikacji_WUP 1990-11-30

Uprawnieni MICHALIK ANDRZEJ

Miasto twórcy Ruda Śląska

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Ruda Śląska

Numer prawa wyłącznego 152072 sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 277387 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem

Układ do pomiaru średnich mocy składowej okresowej i losowej sygnału PL 1989-01-26

Numer_BUP 17/1990 Data publikacji BUP 1990-08-20

Data wydania 1989-01-26

Numer WUP 05/1993 Data_Publikacji_WUP 1993-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy SPIRALSKI LUDWIK

Status sprawy ” PL”

Symbol planu SPIRALSKI LUDWIK

Numer prawa wyłącznego 160981 sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 277388 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem

Filtr do rozdziału zawiesiny krystalicznej B01D9/02 B01D29/31 1989-01-24

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-01-24

Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 159328 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem

Numer zgłoszenia 277389 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć

Urządzenie do wysokotemperaturowej krystalizacji B01D9/02 1989-01-24

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-01-24

Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 159329 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć

Numer zgłoszenia 277390 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt

Urządzenie do wysokotemperaturowej krystalizacji B01D9/02 1989-01-24

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-01-24

Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 159330 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści

Numer zgłoszenia 277391 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden

pończochy uciskowe sigvaris