Urządzenie do sprawdzania przeliczników ciepłomierzy G01K19/00 G01D4/00 2006-04-12

Urządzenie do sprawdzania przeliczników ciepłomierzy G01K19/00 G01D4/00 2006-04-12

Automatyczne urządzenie zabezpieczające i przełączające między obwodami Chicago 2004-09-10

Numer_BUP 19/2006 Data publikacji BUP 2006-09-18

Data wydania 2004-09-10

Numer WUP 02/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-02-28

Uprawnieni GENERAL ELECTRIC COMPANY

Miasto twórcy SCHLEMMER MICHAEL J.

Status sprawy ” Bolingbrook”

Symbol planu SCHLEMMER MICHAEL J.

Numer prawa wyłącznego 207875 dwieście siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 379447 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem

Sposób wytwarzania zasadniczo homogenicznej formulacji jako maści w mikrodawce FR 2004-05-07

Numer_BUP 19/2006 Data publikacji BUP 2006-09-18

Data wydania 2004-05-07

Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31

Uprawnieni GALDERMA S.A.

Miasto twórcy CHAMBINAUD DENIS

Status sprawy ” FR”

Symbol planu CHAMBINAUD DENIS

Numer prawa wyłącznego 213809 dwieście trzynaście tysięcy osiemset dziewięć

Numer zgłoszenia 379448 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem

Ogranicznik przepięć Kraków 2006-04-12

Numer_BUP 21/2007 Data publikacji BUP 2007-10-15

Data wydania 2006-04-12

Numer WUP 09/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-09-30

Uprawnieni ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy CZYŻEWSKI JAN

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu CZYŻEWSKI JAN

Numer prawa wyłącznego 206744 dwieście sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery

Numer zgłoszenia 379449 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć

Linia technologiczna do produkcji materiałów budowlanych PL 2006-04-12

Numer_BUP 21/2007 Data publikacji BUP 2007-10-15

Data wydania 2006-04-12

Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29

Uprawnieni SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy GRUSZKA BRONISŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu GRUSZKA BRONISŁAW

Numer prawa wyłącznego 211812 dwieście jedenaście tysięcy osiemset dwanaście

Numer zgłoszenia 379450 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt

Urządzenie do sprawdzania przeliczników ciepłomierzy G01K19/00 G01D4/00 2006-04-12

Numer_BUP 21/2007 Data publikacji BUP 2007-10-15

Data wydania 2006-04-12

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 214262 dwieście czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 379451 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden

Automatyczne urządzenie zabezpieczające i przełączające między obwodami Chicago 2004-09-10

Numer_BUP 19/2006 Data publikacji BUP 2006-09-18

Data wydania 2004-09-10

Numer WUP 02/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-02-28

Uprawnieni GENERAL ELECTRIC COMPANY

Miasto twórcy SCHLEMMER MICHAEL J.

Status sprawy ” Bolingbrook”

Symbol planu SCHLEMMER MICHAEL J.

Numer prawa wyłącznego 207875 dwieście siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 379447 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem

Sposób wytwarzania zasadniczo homogenicznej formulacji jako maści w mikrodawce FR 2004-05-07

Numer_BUP 19/2006 Data publikacji BUP 2006-09-18

Data wydania 2004-05-07

Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31

Uprawnieni GALDERMA S.A.

Miasto twórcy CHAMBINAUD DENIS

Status sprawy ” FR”

Symbol planu CHAMBINAUD DENIS

Numer prawa wyłącznego 213809 dwieście trzynaście tysięcy osiemset dziewięć

Numer zgłoszenia 379448 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem

Ogranicznik przepięć Kraków 2006-04-12

Numer_BUP 21/2007 Data publikacji BUP 2007-10-15

Data wydania 2006-04-12

Numer WUP 09/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-09-30

Uprawnieni ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy CZYŻEWSKI JAN

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu CZYŻEWSKI JAN

Numer prawa wyłącznego 206744 dwieście sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery

Numer zgłoszenia 379449 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć

Linia technologiczna do produkcji materiałów budowlanych PL 2006-04-12

Numer_BUP 21/2007 Data publikacji BUP 2007-10-15

Data wydania 2006-04-12

Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29

Uprawnieni SOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy GRUSZKA BRONISŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu GRUSZKA BRONISŁAW

Numer prawa wyłącznego 211812 dwieście jedenaście tysięcy osiemset dwanaście

Numer zgłoszenia 379450 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt

Urządzenie do sprawdzania przeliczników ciepłomierzy G01K19/00 G01D4/00 2006-04-12

Numer_BUP 21/2007 Data publikacji BUP 2007-10-15

Data wydania 2006-04-12

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 214262 dwieście czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 379451 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden

dentysta gliwice czynne w święta