Urządzenie do regulacji siły uciągu ciągnika rolniczego Warszawa 1997-09-19

Urządzenie do regulacji siły uciągu ciągnika rolniczego Warszawa 1997-09-19

Uniwersalny regeneracyjny kompozyt metalożywiczny do tworzenia bądź odtwarzania warstw wierzchnich elementów maszyn PL 1997-09-17

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-17

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI

Miasto twórcy JANECKI JANUSZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu JANECKI JANUSZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322181 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden

Sposób renowacji przewodów rurowych WIZERT ZBIGNIEW 1997-09-17

Numer_BUP 06/1998 Data publikacji BUP 1998-03-16

Data wydania 1997-09-17

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza kanalizacyjnych

Miasto twórcy Sosnowiec

Status sprawy ” FAJER ANDRZEJ”

Symbol planu Sosnowiec

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322182 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa

System zasilania Katowice 1997-09-17

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-17

Numer WUP 06/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-06-28

Uprawnieni sterowania i zabezpieczenia ruchu pociągów w podziemnym transporcie

Miasto twórcy SZCZUCKI FRANCISZEK

Status sprawy ” Katowice”

Symbol planu SZCZUCKI FRANCISZEK

Numer prawa wyłącznego 183388 sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 322183 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy

Wielowarstwowy element ścienny PL 1997-09-19

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ATLANTIS SA

Miasto twórcy KAŁUSKI ANDRZEJ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KAŁUSKI ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322184 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery

Urządzenie do regulacji siły uciągu ciągnika rolniczego Warszawa 1997-09-19

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-19

Numer WUP 08/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-08-30

Uprawnieni URSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KOPEĆ TADEUSZ

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu KOPEĆ TADEUSZ

Numer prawa wyłącznego 184095 sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 322185 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć

Uniwersalny regeneracyjny kompozyt metalożywiczny do tworzenia bądź odtwarzania warstw wierzchnich elementów maszyn PL 1997-09-17

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-17

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI

Miasto twórcy JANECKI JANUSZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu JANECKI JANUSZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322181 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden

Sposób renowacji przewodów rurowych WIZERT ZBIGNIEW 1997-09-17

Numer_BUP 06/1998 Data publikacji BUP 1998-03-16

Data wydania 1997-09-17

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza kanalizacyjnych

Miasto twórcy Sosnowiec

Status sprawy ” FAJER ANDRZEJ”

Symbol planu Sosnowiec

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322182 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa

System zasilania Katowice 1997-09-17

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-17

Numer WUP 06/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-06-28

Uprawnieni sterowania i zabezpieczenia ruchu pociągów w podziemnym transporcie

Miasto twórcy SZCZUCKI FRANCISZEK

Status sprawy ” Katowice”

Symbol planu SZCZUCKI FRANCISZEK

Numer prawa wyłącznego 183388 sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 322183 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy

Wielowarstwowy element ścienny PL 1997-09-19

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ATLANTIS SA

Miasto twórcy KAŁUSKI ANDRZEJ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KAŁUSKI ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322184 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery

Urządzenie do regulacji siły uciągu ciągnika rolniczego Warszawa 1997-09-19

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-19

Numer WUP 08/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-08-30

Uprawnieni URSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KOPEĆ TADEUSZ

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu KOPEĆ TADEUSZ

Numer prawa wyłącznego 184095 sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 322185 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć

przejściówka m-bus