Urządzenie do produkcji sztabek wielosegmentowych w wyrobach przemysłu tytoniowego oraz zespół transportujący do transferowania ciągu elementów prętopodobnych A24C5/32 A24C5/33 A24C5/35 A24D3/00 2015-01-29

Urządzenie do produkcji sztabek wielosegmentowych w wyrobach przemysłu tytoniowego oraz zespół transportujący do transferowania ciągu elementów prętopodobnych A24C5/32 A24C5/33 A24C5/35 A24D3/00 2015-01-29

Stanowisko do eksperymentalnej symulacji nastawiania złamań kręgów kręgosłupa PL 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 02/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-02-28

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy SKALSKI KONSTANTY RYSZARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu SKALSKI KONSTANTY RYSZARD

Numer prawa wyłącznego 225083 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 411077 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt siedem

Związek kompleksowy srebra Łódź 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni sposób wytwarzania związku kompleksowego oraz zastosowanie związku kompleksowego

Miasto twórcy OCHOCKI JUSTYN

Status sprawy „PL”

Symbol planu OCHOCKI JUSTYN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411078 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt osiem

Sposób i urządzenie do toryfikacji biomasy STELMACH SŁAWOMIR 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 11/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-11-30

Uprawnieni INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA

Miasto twórcy IGNASIAK KARINA

Status sprawy „Zabrze”

Symbol planu IGNASIAK KARINA

Numer prawa wyłącznego 230694 dwieście trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 411080 czterysta jedenaście tysięcy osiemdziesiąt

Sposób i manipulator do montażu paneli szybowej obudowy panelowej CZAJA PIOTR 2015-01-29

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-29

Numer WUP 06/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-06-30

Uprawnieni KOPEX-PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy SANOCKI TOMASZ

Status sprawy ” KAMIŃSKI PAWEŁ”

Symbol planu SANOCKI TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 226239 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć

Numer zgłoszenia 411082 czterysta jedenaście tysięcy osiemdziesiąt dwa

Urządzenie do produkcji sztabek wielosegmentowych w wyrobach przemysłu tytoniowego oraz zespół transportujący do transferowania ciągu elementów prętopodobnych A24C5/32 A24C5/33 A24C5/35 A24D3/00 2015-01-29

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Philip Morris Products S.A.

Miasto twórcy Przysucha

Status sprawy „”

Symbol planu Przysucha

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411083 czterysta jedenaście tysięcy osiemdziesiąt trzy

Stanowisko do eksperymentalnej symulacji nastawiania złamań kręgów kręgosłupa PL 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 02/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-02-28

Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Miasto twórcy SKALSKI KONSTANTY RYSZARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu SKALSKI KONSTANTY RYSZARD

Numer prawa wyłącznego 225083 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 411077 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt siedem

Związek kompleksowy srebra Łódź 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni sposób wytwarzania związku kompleksowego oraz zastosowanie związku kompleksowego

Miasto twórcy OCHOCKI JUSTYN

Status sprawy „PL”

Symbol planu OCHOCKI JUSTYN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411078 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt osiem

Sposób i urządzenie do toryfikacji biomasy STELMACH SŁAWOMIR 2015-01-27

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-27

Numer WUP 11/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-11-30

Uprawnieni INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA

Miasto twórcy IGNASIAK KARINA

Status sprawy „Zabrze”

Symbol planu IGNASIAK KARINA

Numer prawa wyłącznego 230694 dwieście trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 411080 czterysta jedenaście tysięcy osiemdziesiąt

Sposób i manipulator do montażu paneli szybowej obudowy panelowej CZAJA PIOTR 2015-01-29

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-29

Numer WUP 06/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-06-30

Uprawnieni KOPEX-PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy SANOCKI TOMASZ

Status sprawy ” KAMIŃSKI PAWEŁ”

Symbol planu SANOCKI TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 226239 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć

Numer zgłoszenia 411082 czterysta jedenaście tysięcy osiemdziesiąt dwa

Urządzenie do produkcji sztabek wielosegmentowych w wyrobach przemysłu tytoniowego oraz zespół transportujący do transferowania ciągu elementów prętopodobnych A24C5/32 A24C5/33 A24C5/35 A24D3/00 2015-01-29

Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01

Data wydania 2015-01-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Philip Morris Products S.A.

Miasto twórcy Przysucha

Status sprawy „”

Symbol planu Przysucha

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411083 czterysta jedenaście tysięcy osiemdziesiąt trzy