Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości Lublin 2008-09-08

Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości Lublin 2008-09-08

Układ zawieszenia pługa zgarniającego E01H5/06 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31

Uprawnieni SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Białystok

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Białystok

Numer prawa wyłącznego 216182 dwieście szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 395516 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset szesnaście

Nienasycona żywica poliestrowa i sposób otrzymywania nienasyconej żywicy poliestrowej o zmniejszonej emisji monomerów sieciujących MATYNIA TOMASZ 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MATYNIA TADEUSZ

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Lublin”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395517 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście

Sposób budowania modeli 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 06/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-06-30

Uprawnieni zwłaszcza papierowych.

Miasto twórcy DUDA KRZYSZTOF

Status sprawy „A63H27/16 A63H27/18”

Symbol planu DUDA KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 219611 dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset jedenaście

Numer zgłoszenia 395518 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemnaście

Płaszcz prowadzący segmenty filtrowe A24D3/02 A24C5/32 A24C5/47 2011-06-30

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Garbatka

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Garbatka

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395519 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście

Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości Lublin 2008-09-08

Numer_BUP 25/2011 Data publikacji BUP 2011-12-05

Data wydania 2008-09-08

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA

Miasto twórcy DADEJ WITOLD

Status sprawy ” Lublin”

Symbol planu DADEJ WITOLD

Numer prawa wyłącznego 212517 dwieście dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście

Numer zgłoszenia 395520 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia

Układ zawieszenia pługa zgarniającego E01H5/06 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31

Uprawnieni SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Białystok

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Białystok

Numer prawa wyłącznego 216182 dwieście szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 395516 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset szesnaście

Nienasycona żywica poliestrowa i sposób otrzymywania nienasyconej żywicy poliestrowej o zmniejszonej emisji monomerów sieciujących MATYNIA TOMASZ 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MATYNIA TADEUSZ

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Lublin”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395517 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście

Sposób budowania modeli 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 06/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-06-30

Uprawnieni zwłaszcza papierowych.

Miasto twórcy DUDA KRZYSZTOF

Status sprawy „A63H27/16 A63H27/18”

Symbol planu DUDA KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 219611 dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset jedenaście

Numer zgłoszenia 395518 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemnaście

Płaszcz prowadzący segmenty filtrowe A24D3/02 A24C5/32 A24C5/47 2011-06-30

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-06-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Garbatka

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Garbatka

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395519 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście

Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości Lublin 2008-09-08

Numer_BUP 25/2011 Data publikacji BUP 2011-12-05

Data wydania 2008-09-08

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA

Miasto twórcy DADEJ WITOLD

Status sprawy ” Lublin”

Symbol planu DADEJ WITOLD

Numer prawa wyłącznego 212517 dwieście dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście

Numer zgłoszenia 395520 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia

https://kompresyjni.pl/pl/37-podkolanowki-przeciwzylakowe