Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym PŁOCHARZ PAWEŁ W. 2011-07-05

Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym PŁOCHARZ PAWEŁ W. 2011-07-05

Taca piszczelowa do endoprotezy kolanowej Białystok 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29

Uprawnieni DESZCZYŃSKI JAROSŁAW DJ DYNASTAB

Miasto twórcy BOROWSKI JÓZEF

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu BOROWSKI JÓZEF

Numer prawa wyłącznego 219580 dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt

Numer zgłoszenia 395531 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden

Zespół termoizolacyjnych szyb zespolonych E06B3/67 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ROMANOWSKI ZBIGNIEW TWIN GLASS

Miasto twórcy Augustów

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Augustów

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395532 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa

Urządzenie do udostępniania osłon z tworzywa sztucznego GOSSET OLIVIER 2011-07-05

Numer_BUP 02/2012 Data publikacji BUP 2012-01-16

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni w szczególności torebek na produkty spożywcze

Miasto twórcy BERNHARDT CATHERINE

Status sprawy ” PELSY-JOHANN LAURENT”

Symbol planu BERNHARDT CATHERINE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395533 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy

Zespół ościeżnicy dla skrzydła drzwiowego E06B1/32 E06B1/00 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30

Uprawnieni LITWIŃSKI ARTUR

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 218832 dwieście osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 395534 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery

Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym PŁOCHARZ PAWEŁ W. 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 06/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-06-30

Uprawnieni UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Miasto twórcy HAŁKA-GRYSIŃSKA ANETA

Status sprawy ” POLAK BEATA”

Symbol planu HAŁKA-GRYSIŃSKA ANETA

Numer prawa wyłącznego 219634 dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery

Numer zgłoszenia 395535 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć

Taca piszczelowa do endoprotezy kolanowej Białystok 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29

Uprawnieni DESZCZYŃSKI JAROSŁAW DJ DYNASTAB

Miasto twórcy BOROWSKI JÓZEF

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu BOROWSKI JÓZEF

Numer prawa wyłącznego 219580 dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt

Numer zgłoszenia 395531 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden

Zespół termoizolacyjnych szyb zespolonych E06B3/67 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ROMANOWSKI ZBIGNIEW TWIN GLASS

Miasto twórcy Augustów

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Augustów

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395532 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa

Urządzenie do udostępniania osłon z tworzywa sztucznego GOSSET OLIVIER 2011-07-05

Numer_BUP 02/2012 Data publikacji BUP 2012-01-16

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni w szczególności torebek na produkty spożywcze

Miasto twórcy BERNHARDT CATHERINE

Status sprawy ” PELSY-JOHANN LAURENT”

Symbol planu BERNHARDT CATHERINE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395533 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy

Zespół ościeżnicy dla skrzydła drzwiowego E06B1/32 E06B1/00 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30

Uprawnieni LITWIŃSKI ARTUR

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 218832 dwieście osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 395534 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery

Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym PŁOCHARZ PAWEŁ W. 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 06/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-06-30

Uprawnieni UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Miasto twórcy HAŁKA-GRYSIŃSKA ANETA

Status sprawy ” POLAK BEATA”

Symbol planu HAŁKA-GRYSIŃSKA ANETA

Numer prawa wyłącznego 219634 dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery

Numer zgłoszenia 395535 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć

https://babyono.com/kategoria-produktu/higiena-i-pielegnacja/waga-dla-niemowlat-i-dzieci/