Urządzenie do chirurgicznego leczenia ametropii TJURIN VLADIMIR STEPANOVICH 1989-01-30

Urządzenie do chirurgicznego leczenia ametropii TJURIN VLADIMIR STEPANOVICH 1989-01-30

Sposób wytwarzania szczepionki do odczulania chorych na pyłkowicę CIBOROWSKI PAWEŁ 1989-01-30

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-01-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ROSZKOWSKI WALDEMAR

Miasto twórcy PL

Status sprawy „”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277460 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt

Układ przetwornicy 1989-01-30

Numer_BUP 23/1989 Data publikacji BUP 1989-11-13

Data wydania 1989-01-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza do latarki elektrycznej

Miasto twórcy KUĆ SŁAWOMIR

Status sprawy „”

Symbol planu KUĆ SŁAWOMIR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277461 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden

Sposób wytwarzania mikroorganizmów przeprowadzających odtruwanie i sposób zmniejszania działania oszkadzającego rośliny uprawne przez tiolokarbaminiany MILE RRZSEBET 1989-01-30

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-01-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Eszakmagyarorszagi Vegyimuvek

Miasto twórcy NAGY ISTVAN

Status sprawy ” TARPAI GYULA”

Symbol planu NAGY ISTVAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277462 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa

Sposób wprowadzania znaków graficznych w zrastrowane pola G03B 1989-01-30

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-01-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CZARNECKI RYSZARD

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277463 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy

Urządzenie do chirurgicznego leczenia ametropii TJURIN VLADIMIR STEPANOVICH 1989-01-30

Numer_BUP 21/1989 Data publikacji BUP 1989-10-16

Data wydania 1989-01-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Mezhotraslevoi Nauchno-Tekhnichesky Komplex „MIKROKHIRURGIA GLAZA”

Miasto twórcy IVASHINA ALBINA IVANOVNA

Status sprawy ” ORIOV MIKHAIL JURIEVICH”

Symbol planu IVASHINA ALBINA IVANOVNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277464 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery

Sposób wytwarzania szczepionki do odczulania chorych na pyłkowicę CIBOROWSKI PAWEŁ 1989-01-30

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-01-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ROSZKOWSKI WALDEMAR

Miasto twórcy PL

Status sprawy „”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277460 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt

Układ przetwornicy 1989-01-30

Numer_BUP 23/1989 Data publikacji BUP 1989-11-13

Data wydania 1989-01-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza do latarki elektrycznej

Miasto twórcy KUĆ SŁAWOMIR

Status sprawy „”

Symbol planu KUĆ SŁAWOMIR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277461 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden

Sposób wytwarzania mikroorganizmów przeprowadzających odtruwanie i sposób zmniejszania działania oszkadzającego rośliny uprawne przez tiolokarbaminiany MILE RRZSEBET 1989-01-30

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-01-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Eszakmagyarorszagi Vegyimuvek

Miasto twórcy NAGY ISTVAN

Status sprawy ” TARPAI GYULA”

Symbol planu NAGY ISTVAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277462 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa

Sposób wprowadzania znaków graficznych w zrastrowane pola G03B 1989-01-30

Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06

Data wydania 1989-01-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni CZARNECKI RYSZARD

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277463 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy

Urządzenie do chirurgicznego leczenia ametropii TJURIN VLADIMIR STEPANOVICH 1989-01-30

Numer_BUP 21/1989 Data publikacji BUP 1989-10-16

Data wydania 1989-01-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Mezhotraslevoi Nauchno-Tekhnichesky Komplex „MIKROKHIRURGIA GLAZA”

Miasto twórcy IVASHINA ALBINA IVANOVNA

Status sprawy ” ORIOV MIKHAIL JURIEVICH”

Symbol planu IVASHINA ALBINA IVANOVNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 277464 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery

wynajem busów jarocin