Uniwersalny regeneracyjny kompozyt metalożywiczny do tworzenia bądź odtwarzania warstw wierzchnich elementów maszyn Warszawa 1997-09-17

Uniwersalny regeneracyjny kompozyt metalożywiczny do tworzenia bądź odtwarzania warstw wierzchnich elementów maszyn Warszawa 1997-09-17

Doustne farmaceutyczne postacie dawkowane zawierające inhibitor pompy protonowej i środek prokinetyczny SE 1996-12-20

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-12-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ASTRA AKTIEBOLAG

Miasto twórcy HALLGREN AGNETA

Status sprawy ” SE”

Symbol planu HALLGREN AGNETA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322176 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć

Sposób polimeryzacji addycyjnej Hoek 1996-03-04

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-04

Numer WUP 02/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-02-27

Uprawnieni THE DOW CHEMICAL COMPANY

Miasto twórcy WIJKENS PETER

Status sprawy ” Utrecht”

Symbol planu WIJKENS PETER

Numer prawa wyłącznego 186697 sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 322177 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania 4 SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. skr. poczt. 6 00-950 Warszawa 10 1996-03-07

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 6 -dimetoksy-2-[(fenoksykarbonylo) amino] pirymidyny

Miasto twórcy MROWCA JOSEPH JOHN

Status sprawy „C07D239/52”

Symbol planu MROWCA JOSEPH JOHN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322178 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem

Związek stanowiący hydroksyetyloaminosulfonamid pirolidynokarbonyloaminokwasu FRESKOS JOHN N. 1996-03-07

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-07

Numer WUP 12/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-12-31

Uprawnieni kompozycja zawierająca ten związek

Miasto twórcy US

Status sprawy ” VAZQUEZ MICHAEL L.”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego 184771 sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 322179 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć

Uniwersalny regeneracyjny kompozyt metalożywiczny do tworzenia bądź odtwarzania warstw wierzchnich elementów maszyn Warszawa 1997-09-17

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-17

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI

Miasto twórcy JANECKI JANUSZ

Status sprawy „”

Symbol planu JANECKI JANUSZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322180 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt

Doustne farmaceutyczne postacie dawkowane zawierające inhibitor pompy protonowej i środek prokinetyczny SE 1996-12-20

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-12-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ASTRA AKTIEBOLAG

Miasto twórcy HALLGREN AGNETA

Status sprawy ” SE”

Symbol planu HALLGREN AGNETA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322176 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć

Sposób polimeryzacji addycyjnej Hoek 1996-03-04

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-04

Numer WUP 02/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-02-27

Uprawnieni THE DOW CHEMICAL COMPANY

Miasto twórcy WIJKENS PETER

Status sprawy ” Utrecht”

Symbol planu WIJKENS PETER

Numer prawa wyłącznego 186697 sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 322177 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania 4 SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. skr. poczt. 6 00-950 Warszawa 10 1996-03-07

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 6 -dimetoksy-2-[(fenoksykarbonylo) amino] pirymidyny

Miasto twórcy MROWCA JOSEPH JOHN

Status sprawy „C07D239/52”

Symbol planu MROWCA JOSEPH JOHN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322178 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem

Związek stanowiący hydroksyetyloaminosulfonamid pirolidynokarbonyloaminokwasu FRESKOS JOHN N. 1996-03-07

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-07

Numer WUP 12/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-12-31

Uprawnieni kompozycja zawierająca ten związek

Miasto twórcy US

Status sprawy ” VAZQUEZ MICHAEL L.”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego 184771 sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 322179 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć

Uniwersalny regeneracyjny kompozyt metalożywiczny do tworzenia bądź odtwarzania warstw wierzchnich elementów maszyn Warszawa 1997-09-17

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-17

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI

Miasto twórcy JANECKI JANUSZ

Status sprawy „”

Symbol planu JANECKI JANUSZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322180 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt

https://tribecco.pl/przydomowy-plac-zabaw/mocowanie-hustawki-z-obejma-kwadratowa