Układ optyczny celownika z meniskiem Milanówek 2004-10-13

Układ optyczny celownika z meniskiem Milanówek 2004-10-13

Sposób odzysku surowców z opakowań wielowarstwowych PL 2004-10-12

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-12

Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30

Uprawnieni GREENTECH PIONKI SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy LEWANDOWSKI STANISŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu LEWANDOWSKI STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 205867 dwieście pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 370647 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści siedem

Urządzenie do kształtowania końcy rur przez opalanie Sędziszów 2004-10-12

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-12

Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31

Uprawnieni FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy MAJEWSKI ANDRZEJ

Status sprawy ” Łany”

Symbol planu MAJEWSKI ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 208081 dwieście osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 370648 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem

Kompozycja rezystywna PL 2004-10-13

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Miasto twórcy NOWAK STANISŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu NOWAK STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370649 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć

Sposób wytwarzania niskotłuszczowych kiełbas A23L1/315 A23L1/317 2004-10-13

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STANIA ANDRZEJ ZAKŁAD WĘDLINIARSKI

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370650 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt

Układ optyczny celownika z meniskiem Milanówek 2004-10-13

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-13

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Miasto twórcy DZIENISIEWICZ HENRYK

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu DZIENISIEWICZ HENRYK

Numer prawa wyłącznego 210749 dwieście dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć

Numer zgłoszenia 370651 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden

Sposób odzysku surowców z opakowań wielowarstwowych PL 2004-10-12

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-12

Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30

Uprawnieni GREENTECH PIONKI SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy LEWANDOWSKI STANISŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu LEWANDOWSKI STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 205867 dwieście pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 370647 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści siedem

Urządzenie do kształtowania końcy rur przez opalanie Sędziszów 2004-10-12

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-12

Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31

Uprawnieni FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy MAJEWSKI ANDRZEJ

Status sprawy ” Łany”

Symbol planu MAJEWSKI ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 208081 dwieście osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 370648 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści osiem

Kompozycja rezystywna PL 2004-10-13

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Miasto twórcy NOWAK STANISŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu NOWAK STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370649 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć

Sposób wytwarzania niskotłuszczowych kiełbas A23L1/315 A23L1/317 2004-10-13

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STANIA ANDRZEJ ZAKŁAD WĘDLINIARSKI

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370650 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt

Układ optyczny celownika z meniskiem Milanówek 2004-10-13

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-13

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Miasto twórcy DZIENISIEWICZ HENRYK

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu DZIENISIEWICZ HENRYK

Numer prawa wyłącznego 210749 dwieście dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć

Numer zgłoszenia 370651 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden

oryginalne pierścionki srebrne sadva.pl/pl/38-pierscionki-srebrne