Układ mocująco-wentylacyjny zbiornika toroidalnego Gorlice 2007-03-07

Układ mocująco-wentylacyjny zbiornika toroidalnego Gorlice 2007-03-07

Układ napędowy spalinowo-parowy F02G3/02 F02G5/00 F02B37/10 2007-03-06

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-06

Numer WUP 07/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-07-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 211902 dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset dwa

Numer zgłoszenia 381922 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa

Siewnik kukurydzy do zakładania zapór przeciwszkodowych przed zwierzyną łowną A01C7/08 A01B49/06 2007-03-06

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-06

Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31

Uprawnieni ŁUCZAK STANISŁAW ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE

Miasto twórcy Bartochów

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Bartochów

Numer prawa wyłącznego 216171 dwieście szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 381923 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy

Sposób wytwarzania arkusza celulozowego oraz sposób zwiększania odwadniania materiału papierniczego Naperville 1999-06-02

Numer_BUP 16/2003 Data publikacji BUP 2003-08-11

Data wydania 1999-06-02

Numer WUP 02/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-02-29

Uprawnieni NALCO CHEMICAL COMPANY

Miasto twórcy NUNN MAUREEN B.

Status sprawy ” Naperville”

Symbol planu NUNN MAUREEN B.

Numer prawa wyłącznego 197056 sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 381924 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery

Zastosowanie peptydu i przeciwbólowy środek farmaceutyczny KLINOWIECKA ANNA 2007-03-07

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LIPKOWSKI ANDRZEJ W.

Miasto twórcy LIPKOWSKI ANDRZEJ W.

Status sprawy „Pisatów”

Symbol planu LIPKOWSKI ANDRZEJ W.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 381925 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć

Układ mocująco-wentylacyjny zbiornika toroidalnego Gorlice 2007-03-07

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-07

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni ELPIGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KOZŁOWSKI WIESŁAW

Status sprawy ” Gorlice”

Symbol planu KOZŁOWSKI WIESŁAW

Numer prawa wyłącznego 211035 dwieście jedenaście tysięcy trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 381926 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć

Układ napędowy spalinowo-parowy F02G3/02 F02G5/00 F02B37/10 2007-03-06

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-06

Numer WUP 07/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-07-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 211902 dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset dwa

Numer zgłoszenia 381922 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa

Siewnik kukurydzy do zakładania zapór przeciwszkodowych przed zwierzyną łowną A01C7/08 A01B49/06 2007-03-06

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-06

Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31

Uprawnieni ŁUCZAK STANISŁAW ŁUCZAK MASZYNY ROLNICZE

Miasto twórcy Bartochów

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Bartochów

Numer prawa wyłącznego 216171 dwieście szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 381923 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy

Sposób wytwarzania arkusza celulozowego oraz sposób zwiększania odwadniania materiału papierniczego Naperville 1999-06-02

Numer_BUP 16/2003 Data publikacji BUP 2003-08-11

Data wydania 1999-06-02

Numer WUP 02/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-02-29

Uprawnieni NALCO CHEMICAL COMPANY

Miasto twórcy NUNN MAUREEN B.

Status sprawy ” Naperville”

Symbol planu NUNN MAUREEN B.

Numer prawa wyłącznego 197056 sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 381924 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery

Zastosowanie peptydu i przeciwbólowy środek farmaceutyczny KLINOWIECKA ANNA 2007-03-07

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LIPKOWSKI ANDRZEJ W.

Miasto twórcy LIPKOWSKI ANDRZEJ W.

Status sprawy „Pisatów”

Symbol planu LIPKOWSKI ANDRZEJ W.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 381925 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć

Układ mocująco-wentylacyjny zbiornika toroidalnego Gorlice 2007-03-07

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-07

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni ELPIGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KOZŁOWSKI WIESŁAW

Status sprawy ” Gorlice”

Symbol planu KOZŁOWSKI WIESŁAW

Numer prawa wyłącznego 211035 dwieście jedenaście tysięcy trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 381926 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć

kabiny wc