Szafka wyciszająca na komputer G06F1/16 G06F1/20 H05K7/20 2004-10-18

Szafka wyciszająca na komputer G06F1/16 G06F1/20 H05K7/20 2004-10-18

Instalacja wentylacyjna obniżająca straty promieniowania w kotłach energetycznych PL 2004-10-18

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-18

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni ZAKŁADY BUDOWY URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH ZBUS COMBUSTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy ANDRYJOWICZ ŁUKASZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ANDRYJOWICZ ŁUKASZ

Numer prawa wyłącznego 210970 dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 370752 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa

Dwustronne uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym F16J15/53 F16J15/34 2004-10-18

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-18

Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego 208213 dwieście osiem tysięcy dwieście trzynaście

Numer zgłoszenia 370753 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy

Uszczelnienie czołowe obrotowych wałów Kamienna Góra 2004-10-18

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-18

Numer WUP 07/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-07-29

Uprawnieni GAMBIT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy CIEŚLAK MIECZYSŁAW

Status sprawy ” Lubawka”

Symbol planu CIEŚLAK MIECZYSŁAW

Numer prawa wyłącznego 209055 dwieście dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 370754 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery

Sposób otrzymywania dibutyrylochityny RUTKOWSKA-OLMA EWA 2004-10-18

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-18

Numer WUP 10/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-10-30

Uprawnieni INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” MUSZYŃSKI MIROSŁAW”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 203621 dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden

Numer zgłoszenia 370755 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć

Szafka wyciszająca na komputer G06F1/16 G06F1/20 H05K7/20 2004-10-18

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KARAMUZ STEFAN

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370756 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć

Instalacja wentylacyjna obniżająca straty promieniowania w kotłach energetycznych PL 2004-10-18

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-18

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni ZAKŁADY BUDOWY URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH ZBUS COMBUSTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy ANDRYJOWICZ ŁUKASZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ANDRYJOWICZ ŁUKASZ

Numer prawa wyłącznego 210970 dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 370752 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa

Dwustronne uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym F16J15/53 F16J15/34 2004-10-18

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-18

Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego 208213 dwieście osiem tysięcy dwieście trzynaście

Numer zgłoszenia 370753 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy

Uszczelnienie czołowe obrotowych wałów Kamienna Góra 2004-10-18

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-18

Numer WUP 07/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-07-29

Uprawnieni GAMBIT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy CIEŚLAK MIECZYSŁAW

Status sprawy ” Lubawka”

Symbol planu CIEŚLAK MIECZYSŁAW

Numer prawa wyłącznego 209055 dwieście dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 370754 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery

Sposób otrzymywania dibutyrylochityny RUTKOWSKA-OLMA EWA 2004-10-18

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-18

Numer WUP 10/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-10-30

Uprawnieni INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” MUSZYŃSKI MIROSŁAW”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 203621 dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden

Numer zgłoszenia 370755 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć

Szafka wyciszająca na komputer G06F1/16 G06F1/20 H05K7/20 2004-10-18

Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02

Data wydania 2004-10-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KARAMUZ STEFAN

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370756 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć

pończochy uciskowe na żylaki