System interaktywnej rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych ŻUK MAGDALENA 2016-11-25

System interaktywnej rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych ŻUK MAGDALENA 2016-11-25

Sposób monitorowania aktywności klientów korzystających z automatów i automat monitorujący aktywność klientów G06Q20/40 G06Q20/18 2016-11-25

Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04

Data wydania 2016-11-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KACPRZAK TOMASZ

Miasto twórcy Włocławek

Status sprawy „”

Symbol planu Włocławek

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419596 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć

Leżysko-drapak z tektury falistej Katowice 2016-11-25

Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04

Data wydania 2016-11-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SKOLIK MARIA SKOLIK SPÓŁKA CYWILNA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „PL”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419597 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem

Impulsowe źródło naddźwiękowej wiązki molekularnej oraz sposób zasilania gazem nośnym impulsowego źródła naddźwiękowej wiązki molekularnej Kraków 2016-11-25

Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04

Data wydania 2016-11-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Miasto twórcy URBAŃCZYK TOMASZ

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu URBAŃCZYK TOMASZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419598 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem

Urządzenie do wzbudzania i obrazowania fluorescencji MAJAK MARCIN 2016-11-25

Numer_BUP 24/2017 Data publikacji BUP 2017-11-20

Data wydania 2016-11-25

Numer WUP 05/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-05-30

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy ŚWIĄTEK-NAJWER EWELINA

Status sprawy ” POPEK MICHAŁ”

Symbol planu ŚWIĄTEK-NAJWER EWELINA

Numer prawa wyłącznego 228974 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 419599 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć

System interaktywnej rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych ŻUK MAGDALENA 2016-11-25

Numer_BUP 24/2017 Data publikacji BUP 2017-11-20

Data wydania 2016-11-25

Numer WUP 05/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-05-30

Uprawnieni w szczególności obrazów fluorescencyjnych

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy ” ŚWIĄTEK-NAJWER EWELINA”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 228993 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 419600 czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset

Sposób monitorowania aktywności klientów korzystających z automatów i automat monitorujący aktywność klientów G06Q20/40 G06Q20/18 2016-11-25

Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04

Data wydania 2016-11-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KACPRZAK TOMASZ

Miasto twórcy Włocławek

Status sprawy „”

Symbol planu Włocławek

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419596 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć

Leżysko-drapak z tektury falistej Katowice 2016-11-25

Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04

Data wydania 2016-11-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SKOLIK MARIA SKOLIK SPÓŁKA CYWILNA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „PL”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419597 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem

Impulsowe źródło naddźwiękowej wiązki molekularnej oraz sposób zasilania gazem nośnym impulsowego źródła naddźwiękowej wiązki molekularnej Kraków 2016-11-25

Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04

Data wydania 2016-11-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Miasto twórcy URBAŃCZYK TOMASZ

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu URBAŃCZYK TOMASZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419598 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem

Urządzenie do wzbudzania i obrazowania fluorescencji MAJAK MARCIN 2016-11-25

Numer_BUP 24/2017 Data publikacji BUP 2017-11-20

Data wydania 2016-11-25

Numer WUP 05/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-05-30

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy ŚWIĄTEK-NAJWER EWELINA

Status sprawy ” POPEK MICHAŁ”

Symbol planu ŚWIĄTEK-NAJWER EWELINA

Numer prawa wyłącznego 228974 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 419599 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć

System interaktywnej rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych ŻUK MAGDALENA 2016-11-25

Numer_BUP 24/2017 Data publikacji BUP 2017-11-20

Data wydania 2016-11-25

Numer WUP 05/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-05-30

Uprawnieni w szczególności obrazów fluorescencyjnych

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy ” ŚWIĄTEK-NAJWER EWELINA”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 228993 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 419600 czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset

lampa uliczna