Syfon zwłaszcza do systemów odwodnień liniowych A47K3/40 E03C1/22 E03F5/04 2009-06-30

Syfon zwłaszcza do systemów odwodnień liniowych A47K3/40 E03C1/22 E03F5/04 2009-06-30

Sposób suszenia rozpyłowego PL 2009-06-30

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-30

Numer WUP 03/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-03-29

Uprawnieni POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Miasto twórcy ZBICIŃSKI IRENEUSZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ZBICIŃSKI IRENEUSZ

Numer prawa wyłącznego 213458 dwieście trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388423 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy

Sposób wytwarzania kompozycji elastomerowych o właściwościach termoplastycznych elastojonomerów Łódź 2009-06-30

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-30

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Miasto twórcy KMIOTEK MAGDALENA

Status sprawy ” Łódź”

Symbol planu KMIOTEK MAGDALENA

Numer prawa wyłącznego 210817 dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście

Numer zgłoszenia 388424 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery

Nowe pochodne 1-arylo-6-aminokarbonylometylo imidazo [1 SZACOŃ ELŻBIETA 2009-06-30

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-30

Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29

Uprawnieni 2-a] [1

Miasto twórcy Lublin

Status sprawy ” MATOSIUK DARIUSZ”

Symbol planu Lublin

Numer prawa wyłącznego 211769 dwieście jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388425 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć

Pochodne 4-fenylo-pirazolonu oraz sposób ich otrzymywania Lublin 2009-06-30

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-30

Numer WUP 03/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-03-29

Uprawnieni UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Miasto twórcy KOSIKOWSKA URSZULA

Status sprawy ” Lublin”

Symbol planu KOSIKOWSKA URSZULA

Numer prawa wyłącznego 213589 dwieście trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388426 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć

Syfon zwłaszcza do systemów odwodnień liniowych A47K3/40 E03C1/22 E03F5/04 2009-06-30

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-30

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni BIELECKI MACIEJ CED’OR POLSKA-SYSTEMY SANITARNE

Miasto twórcy Bobolice

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Bobolice

Numer prawa wyłącznego 215710 dwieście piętnaście tysięcy siedemset dziesięć

Numer zgłoszenia 388427 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem

Sposób suszenia rozpyłowego PL 2009-06-30

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-30

Numer WUP 03/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-03-29

Uprawnieni POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Miasto twórcy ZBICIŃSKI IRENEUSZ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu ZBICIŃSKI IRENEUSZ

Numer prawa wyłącznego 213458 dwieście trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388423 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy

Sposób wytwarzania kompozycji elastomerowych o właściwościach termoplastycznych elastojonomerów Łódź 2009-06-30

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-30

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Miasto twórcy KMIOTEK MAGDALENA

Status sprawy ” Łódź”

Symbol planu KMIOTEK MAGDALENA

Numer prawa wyłącznego 210817 dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście

Numer zgłoszenia 388424 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery

Nowe pochodne 1-arylo-6-aminokarbonylometylo imidazo [1 SZACOŃ ELŻBIETA 2009-06-30

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-30

Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29

Uprawnieni 2-a] [1

Miasto twórcy Lublin

Status sprawy ” MATOSIUK DARIUSZ”

Symbol planu Lublin

Numer prawa wyłącznego 211769 dwieście jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388425 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć

Pochodne 4-fenylo-pirazolonu oraz sposób ich otrzymywania Lublin 2009-06-30

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-30

Numer WUP 03/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-03-29

Uprawnieni UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Miasto twórcy KOSIKOWSKA URSZULA

Status sprawy ” Lublin”

Symbol planu KOSIKOWSKA URSZULA

Numer prawa wyłącznego 213589 dwieście trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388426 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć

Syfon zwłaszcza do systemów odwodnień liniowych A47K3/40 E03C1/22 E03F5/04 2009-06-30

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-30

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni BIELECKI MACIEJ CED’OR POLSKA-SYSTEMY SANITARNE

Miasto twórcy Bobolice

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Bobolice

Numer prawa wyłącznego 215710 dwieście piętnaście tysięcy siedemset dziesięć

Numer zgłoszenia 388427 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem

http://superenigma.pl/kursy-prawa-jazdy/