Światłowód fotoniczny do przenoszenia wiązki światła spolaryzowanej radialnie i sposób wytwarzania takiego światłowodu STĘPNIEWSKI GRZEGORZ 2015-03-25

Światłowód fotoniczny do przenoszenia wiązki światła spolaryzowanej radialnie i sposób wytwarzania takiego światłowodu STĘPNIEWSKI GRZEGORZ 2015-03-25

Mechaniczny układ opuszczania przedniej osi pojazdu gąsienicowego przy realizacji obrotu wahacza KRZYSTAŁA EDYTA 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP 02/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-02-28

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Miasto twórcy CZAPLA TOMASZ

Status sprawy ” STRĄCZYŃSKI MACIEJ”

Symbol planu CZAPLA TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 227994 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 411692 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa

Elektryczny aparat wysiewający Otwock 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ŁUSZCZYK TOMASZ

Miasto twórcy PL

Status sprawy „PL”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411693 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy

Warstwowy panel podłogowy E04F15/022 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WILAND DARIUSZ

Miasto twórcy Barcin

Status sprawy „”

Symbol planu Barcin

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411694 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery

Sposób wytwarzania długich kryształów węglika krzemu z fazy gazowej Warszawa 2015-03-25

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

Miasto twórcy GRASZA KRZYSZTOF

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu GRASZA KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411695 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć

Światłowód fotoniczny do przenoszenia wiązki światła spolaryzowanej radialnie i sposób wytwarzania takiego światłowodu STĘPNIEWSKI GRZEGORZ 2015-03-25

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-25

Numer WUP 06/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-06-30

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

Miasto twórcy STEFANIUK TOMASZ

Status sprawy ” STĘPIEŃ RYSZARD”

Symbol planu STEFANIUK TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 226041 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 411696 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć

Mechaniczny układ opuszczania przedniej osi pojazdu gąsienicowego przy realizacji obrotu wahacza KRZYSTAŁA EDYTA 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP 02/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-02-28

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Miasto twórcy CZAPLA TOMASZ

Status sprawy ” STRĄCZYŃSKI MACIEJ”

Symbol planu CZAPLA TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 227994 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 411692 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa

Elektryczny aparat wysiewający Otwock 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ŁUSZCZYK TOMASZ

Miasto twórcy PL

Status sprawy „PL”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411693 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy

Warstwowy panel podłogowy E04F15/022 2015-03-23

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni WILAND DARIUSZ

Miasto twórcy Barcin

Status sprawy „”

Symbol planu Barcin

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411694 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery

Sposób wytwarzania długich kryształów węglika krzemu z fazy gazowej Warszawa 2015-03-25

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

Miasto twórcy GRASZA KRZYSZTOF

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu GRASZA KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411695 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć

Światłowód fotoniczny do przenoszenia wiązki światła spolaryzowanej radialnie i sposób wytwarzania takiego światłowodu STĘPNIEWSKI GRZEGORZ 2015-03-25

Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26

Data wydania 2015-03-25

Numer WUP 06/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-06-30

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

Miasto twórcy STEFANIUK TOMASZ

Status sprawy ” STĘPIEŃ RYSZARD”

Symbol planu STEFANIUK TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 226041 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 411696 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć

https://choinkowo.pl/blog/blog/jaki-sztuczny-swierk-wybrac