Strukturyzowany element wypełnienia kolumny PILLARELLA MARK ROBERT 1997-05-05

Strukturyzowany element wypełnienia kolumny PILLARELLA MARK ROBERT 1997-05-05

Sposób uzyskiwania żeliwa w stanie ciekłym Rygiel Andrzej 1997-05-02

Numer_BUP 22/1997 Data publikacji BUP 1997-10-27

Data wydania 1997-05-02

Numer WUP 01/2007 Data_Publikacji_WUP 2007-01-31

Uprawnieni wytwarzanego w piecach elektrycznych na wyroby bezpieczeństwa

Miasto twórcy CATTANEO RINALDO

Status sprawy „C21C1/08”

Symbol planu CATTANEO RINALDO

Numer prawa wyłącznego 193290 sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 319807 trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedem

Stabilizowana matryca lipofilowa do kontrolowanego uwalniania aktywnych składników Orleans 1997-05-05

Numer_BUP 23/1997 Data publikacji BUP 1997-11-10

Data wydania 1997-05-05

Numer WUP 12/2005 Data_Publikacji_WUP 2005-12-30

Uprawnieni kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca

Miasto twórcy FR

Status sprawy ” Saint jean de braye”

Symbol planu FR

Numer prawa wyłącznego 190562 sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 319808 trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset osiem

Turbina na gazy spalinowe turbosprężarki doładowującej CH 1997-05-05

Numer_BUP 23/1997 Data publikacji BUP 1997-11-10

Data wydania 1997-05-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Asea Brown Boveri AG

Miasto twórcy VÖGTLI URS

Status sprawy ” CH”

Symbol planu VÖGTLI URS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 319809 trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięć

Detergentowa i kondycjonująca kompozycja kosmetyczna do pielęgnacji włosów FR 1997-05-05

Numer_BUP 23/1997 Data publikacji BUP 1997-11-10

Data wydania 1997-05-05

Numer WUP 10/2006 Data_Publikacji_WUP 2006-10-31

Uprawnieni L’OREAL

Miasto twórcy BEAUQUEY BERNARD

Status sprawy ” FR”

Symbol planu BEAUQUEY BERNARD

Numer prawa wyłącznego 192450 sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 319810 trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset dziesięć

Strukturyzowany element wypełnienia kolumny PILLARELLA MARK ROBERT 1997-05-05

Numer_BUP 24/1997 Data publikacji BUP 1997-11-24

Data wydania 1997-05-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni kolumna wymiany ciepła i/lub masy

Miasto twórcy Allentown

Status sprawy ” RISKA FRANK JUDE”

Symbol planu Allentown

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 319811 trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset jedenaście

Sposób uzyskiwania żeliwa w stanie ciekłym Rygiel Andrzej 1997-05-02

Numer_BUP 22/1997 Data publikacji BUP 1997-10-27

Data wydania 1997-05-02

Numer WUP 01/2007 Data_Publikacji_WUP 2007-01-31

Uprawnieni wytwarzanego w piecach elektrycznych na wyroby bezpieczeństwa

Miasto twórcy CATTANEO RINALDO

Status sprawy „C21C1/08”

Symbol planu CATTANEO RINALDO

Numer prawa wyłącznego 193290 sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 319807 trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedem

Stabilizowana matryca lipofilowa do kontrolowanego uwalniania aktywnych składników Orleans 1997-05-05

Numer_BUP 23/1997 Data publikacji BUP 1997-11-10

Data wydania 1997-05-05

Numer WUP 12/2005 Data_Publikacji_WUP 2005-12-30

Uprawnieni kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca

Miasto twórcy FR

Status sprawy ” Saint jean de braye”

Symbol planu FR

Numer prawa wyłącznego 190562 sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 319808 trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset osiem

Turbina na gazy spalinowe turbosprężarki doładowującej CH 1997-05-05

Numer_BUP 23/1997 Data publikacji BUP 1997-11-10

Data wydania 1997-05-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Asea Brown Boveri AG

Miasto twórcy VÖGTLI URS

Status sprawy ” CH”

Symbol planu VÖGTLI URS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 319809 trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięć

Detergentowa i kondycjonująca kompozycja kosmetyczna do pielęgnacji włosów FR 1997-05-05

Numer_BUP 23/1997 Data publikacji BUP 1997-11-10

Data wydania 1997-05-05

Numer WUP 10/2006 Data_Publikacji_WUP 2006-10-31

Uprawnieni L’OREAL

Miasto twórcy BEAUQUEY BERNARD

Status sprawy ” FR”

Symbol planu BEAUQUEY BERNARD

Numer prawa wyłącznego 192450 sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 319810 trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset dziesięć

Strukturyzowany element wypełnienia kolumny PILLARELLA MARK ROBERT 1997-05-05

Numer_BUP 24/1997 Data publikacji BUP 1997-11-24

Data wydania 1997-05-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni kolumna wymiany ciepła i/lub masy

Miasto twórcy Allentown

Status sprawy ” RISKA FRANK JUDE”

Symbol planu Allentown

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 319811 trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset jedenaście

zabudowa stoisk targowych