Stacjonarny system ochrony osób przed kolizją drogową G08G1/16 2011-05-14

Stacjonarny system ochrony osób przed kolizją drogową G08G1/16 2011-05-14

Sposób do zdalnego przekazywania informacji i układ do zdalnego przekazywania informacji Zajączkowski Wojciech 2011-05-13

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni FARMAP PAWEŁ KEMPFI

Miasto twórcy JAGUCZAŃSKI JAKUB

Status sprawy „G09F27/00 H04W4/02 G06Q30/00”

Symbol planu JAGUCZAŃSKI JAKUB

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394860 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt

Sposób sterowania urabianiem w eksploatacjach ścianowych za pomocą nadzoru udziału skały płonnej podczas wydobywania DE 2009-09-23

Numer_BUP 20/2011 Data publikacji BUP 2011-09-26

Data wydania 2009-09-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni RAG AKTIENGESELLSCHAFT

Miasto twórcy MOZAR ARMIN

Status sprawy ” DE”

Symbol planu MOZAR ARMIN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394861 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden

Proces barwienia elementu metalowego C25D11/26 C23C22/06 2009-09-03

Numer_BUP 20/2011 Data publikacji BUP 2011-09-26

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ALTIA TECHNOLOGY

Miasto twórcy Les Martres d’Artiere

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Les Martres d’Artiere

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394862 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa

Lek przeciwnowotworowy Vishneve 2009-11-23

Numer_BUP 20/2011 Data publikacji BUP 2011-09-26

Data wydania 2009-11-23

Numer WUP 07/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-07-31

Uprawnieni sposób jego wytwarzania oraz sposób jego stabilizacji

Miasto twórcy VOLCHENSKOVA ILIMA ILIODOROVNA

Status sprawy „UA”

Symbol planu VOLCHENSKOVA ILIMA ILIODOROVNA

Numer prawa wyłącznego 219734 dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery

Numer zgłoszenia 394863 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy

Stacjonarny system ochrony osób przed kolizją drogową G08G1/16 2011-05-14

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-14

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ELOKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Hamburg

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Hamburg

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394864 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery

Sposób do zdalnego przekazywania informacji i układ do zdalnego przekazywania informacji Zajączkowski Wojciech 2011-05-13

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni FARMAP PAWEŁ KEMPFI

Miasto twórcy JAGUCZAŃSKI JAKUB

Status sprawy „G09F27/00 H04W4/02 G06Q30/00”

Symbol planu JAGUCZAŃSKI JAKUB

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394860 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt

Sposób sterowania urabianiem w eksploatacjach ścianowych za pomocą nadzoru udziału skały płonnej podczas wydobywania DE 2009-09-23

Numer_BUP 20/2011 Data publikacji BUP 2011-09-26

Data wydania 2009-09-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni RAG AKTIENGESELLSCHAFT

Miasto twórcy MOZAR ARMIN

Status sprawy ” DE”

Symbol planu MOZAR ARMIN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394861 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden

Proces barwienia elementu metalowego C25D11/26 C23C22/06 2009-09-03

Numer_BUP 20/2011 Data publikacji BUP 2011-09-26

Data wydania 2009-09-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ALTIA TECHNOLOGY

Miasto twórcy Les Martres d’Artiere

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Les Martres d’Artiere

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394862 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa

Lek przeciwnowotworowy Vishneve 2009-11-23

Numer_BUP 20/2011 Data publikacji BUP 2011-09-26

Data wydania 2009-11-23

Numer WUP 07/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-07-31

Uprawnieni sposób jego wytwarzania oraz sposób jego stabilizacji

Miasto twórcy VOLCHENSKOVA ILIMA ILIODOROVNA

Status sprawy „UA”

Symbol planu VOLCHENSKOVA ILIMA ILIODOROVNA

Numer prawa wyłącznego 219734 dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery

Numer zgłoszenia 394863 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy

Stacjonarny system ochrony osób przed kolizją drogową G08G1/16 2011-05-14

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-14

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ELOKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Hamburg

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Hamburg

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394864 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery