Środek chwastobójczy i sposób zwalczania szkodliwych roślin w uprawach roślin użytkowych BIERINGER HERMANN 2002-11-13

Środek chwastobójczy i sposób zwalczania szkodliwych roślin w uprawach roślin użytkowych BIERINGER HERMANN 2002-11-13

Pochodna sulfonylowa DE WINTER HANS LOUIS JOS 2003-03-11

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-11

Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29

Uprawnieni jej zastosowanie  i sposób wytwarzania oraz kompozycja farmaceutyczna

Miasto twórcy VAN EMELEN KRISTOF

Status sprawy ” VAN BRANDT SVEN FRANCISCUS ANNA”

Symbol planu VAN EMELEN KRISTOF

Numer prawa wyłącznego 220783 dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 370990 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt

Związki heterocykliczne jako inhibitory deacetylazy histonowej ANGIBAUD PATRICK RENE 2003-03-11

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-11

Numer WUP 08/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-08-31

Uprawnieni kompozycja farmaceutyczna je zawierająca

Miasto twórcy JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Status sprawy ” PILATTE ISABELLE NOELLE CONSTANCE”

Symbol planu JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Numer prawa wyłącznego 212089 dwieście dwanaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 370991 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden

Podstawiona pochodna piperydyny lub piperazyny ANGIBAUD PATRICK RENE 2003-03-11

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-11

Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31

Uprawnieni jej zastosowanie i sposób wytwarzania oraz kompozycja farmaceutyczna

Miasto twórcy VAN ELEMEN KRISTOF

Status sprawy ” MEERPOEL LIEVEN”

Symbol planu VAN ELEMEN KRISTOF

Numer prawa wyłącznego 213783 dwieście trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 370992 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa

Trwałe kompozycje surfaktanowe do zawieszania składników 2002-12-20

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni RHODIA INC.

Miasto twórcy COTRELL PHILLIP L.

Status sprawy „”

Symbol planu COTRELL PHILLIP L.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370993 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy

Środek chwastobójczy i sposób zwalczania szkodliwych roślin w uprawach roślin użytkowych BIERINGER HERMANN 2002-11-13

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-13

Numer WUP 07/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-07-30

Uprawnieni Bayer CropScience AG

Miasto twórcy WILLMS LOTHAR

Status sprawy ” HUFF HANS PHILIPP”

Symbol planu WILLMS LOTHAR

Numer prawa wyłącznego 206161 dwieście sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 370994 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery

Pochodna sulfonylowa DE WINTER HANS LOUIS JOS 2003-03-11

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-11

Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29

Uprawnieni jej zastosowanie  i sposób wytwarzania oraz kompozycja farmaceutyczna

Miasto twórcy VAN EMELEN KRISTOF

Status sprawy ” VAN BRANDT SVEN FRANCISCUS ANNA”

Symbol planu VAN EMELEN KRISTOF

Numer prawa wyłącznego 220783 dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 370990 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt

Związki heterocykliczne jako inhibitory deacetylazy histonowej ANGIBAUD PATRICK RENE 2003-03-11

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-11

Numer WUP 08/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-08-31

Uprawnieni kompozycja farmaceutyczna je zawierająca

Miasto twórcy JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Status sprawy ” PILATTE ISABELLE NOELLE CONSTANCE”

Symbol planu JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Numer prawa wyłącznego 212089 dwieście dwanaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 370991 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden

Podstawiona pochodna piperydyny lub piperazyny ANGIBAUD PATRICK RENE 2003-03-11

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2003-03-11

Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31

Uprawnieni jej zastosowanie i sposób wytwarzania oraz kompozycja farmaceutyczna

Miasto twórcy VAN ELEMEN KRISTOF

Status sprawy ” MEERPOEL LIEVEN”

Symbol planu VAN ELEMEN KRISTOF

Numer prawa wyłącznego 213783 dwieście trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 370992 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa

Trwałe kompozycje surfaktanowe do zawieszania składników 2002-12-20

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-12-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni RHODIA INC.

Miasto twórcy COTRELL PHILLIP L.

Status sprawy „”

Symbol planu COTRELL PHILLIP L.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370993 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy

Środek chwastobójczy i sposób zwalczania szkodliwych roślin w uprawach roślin użytkowych BIERINGER HERMANN 2002-11-13

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-13

Numer WUP 07/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-07-30

Uprawnieni Bayer CropScience AG

Miasto twórcy WILLMS LOTHAR

Status sprawy ” HUFF HANS PHILIPP”

Symbol planu WILLMS LOTHAR

Numer prawa wyłącznego 206161 dwieście sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 370994 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery

szkoła jazdy wraszawa