Sposób zliczania trafień w grze poprzez umieszczenie tarcz z czujnikiem na pojazdach 2009-06-26

Sposób zliczania trafień w grze poprzez umieszczenie tarcz z czujnikiem na pojazdach 2009-06-26

Preparat leczniczy i sposób jego wytwarzania Warszawa 2009-06-25

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-25

Numer WUP 07/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-07-31

Uprawnieni WŁODARCZYK-KIERCZYŃSKA MAGDALENA MARIA

Miasto twórcy GROCHOLSKI TOMASZ

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu GROCHOLSKI TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 226342 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa

Numer zgłoszenia 388391 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden

Sposób i układ konwersji czasowo-cyfrowej z cyklicznym powielaniem i próbkowaniem impulsu Umiastów 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31

Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Miasto twórcy PONIECKI ANDRZEJ

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu PONIECKI ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 217341 dwieście siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 388392 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa

Ekologiczny środek grzybobójczy LEWANDOWSKA-WOJCIECHOWSKA EDYTA 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LEWANDOWSKA-WOJCIECHOWSKA EDYTA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Bydgoszcz”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388393 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy

Sposób recyklingu opon samochodowych RYMS MICHAŁ 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 06/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-06-30

Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA

Miasto twórcy KONDLEWSKI TADEUSZ

Status sprawy ” MELER PIOTR”

Symbol planu KONDLEWSKI TADEUSZ

Numer prawa wyłącznego 217003 dwieście siedemnaście tysięcy trzy

Numer zgłoszenia 388394 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery

Sposób zliczania trafień w grze poprzez umieszczenie tarcz z czujnikiem na pojazdach 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni oraz wyłączenia załogi z dalszej gry

Miasto twórcy ŻOŁĄDEK ANDRZEJ

Status sprawy „G08B7/06 F41J5/08 F41J5/02 A63B71/06 F41J3/00”

Symbol planu ŻOŁĄDEK ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388395 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć

Preparat leczniczy i sposób jego wytwarzania Warszawa 2009-06-25

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-25

Numer WUP 07/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-07-31

Uprawnieni WŁODARCZYK-KIERCZYŃSKA MAGDALENA MARIA

Miasto twórcy GROCHOLSKI TOMASZ

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu GROCHOLSKI TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 226342 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa

Numer zgłoszenia 388391 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden

Sposób i układ konwersji czasowo-cyfrowej z cyklicznym powielaniem i próbkowaniem impulsu Umiastów 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31

Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Miasto twórcy PONIECKI ANDRZEJ

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu PONIECKI ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 217341 dwieście siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 388392 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa

Ekologiczny środek grzybobójczy LEWANDOWSKA-WOJCIECHOWSKA EDYTA 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LEWANDOWSKA-WOJCIECHOWSKA EDYTA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Bydgoszcz”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388393 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy

Sposób recyklingu opon samochodowych RYMS MICHAŁ 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 06/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-06-30

Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA

Miasto twórcy KONDLEWSKI TADEUSZ

Status sprawy ” MELER PIOTR”

Symbol planu KONDLEWSKI TADEUSZ

Numer prawa wyłącznego 217003 dwieście siedemnaście tysięcy trzy

Numer zgłoszenia 388394 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery

Sposób zliczania trafień w grze poprzez umieszczenie tarcz z czujnikiem na pojazdach 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni oraz wyłączenia załogi z dalszej gry

Miasto twórcy ŻOŁĄDEK ANDRZEJ

Status sprawy „G08B7/06 F41J5/08 F41J5/02 A63B71/06 F41J3/00”

Symbol planu ŻOŁĄDEK ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388395 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć

lagowanie tkanin