Sposób zgrzewania blach o wysokiej wytrzymałości zwłaszcza TRIP i DP Wrocław 2011-07-05

Sposób zgrzewania blach o wysokiej wytrzymałości zwłaszcza TRIP i DP Wrocław 2011-07-05

Regulator kotła zasypowego z kontrolowanym dopalaniem paliwa w fazie wygasania PL 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy PURTA RAFAŁ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PURTA RAFAŁ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395521 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden

Złoże biodegradujące pozostałości pestycydów Gdańsk 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Miasto twórcy PAŁKA GRZEGORZ

Status sprawy ” Gdańsk”

Symbol planu PAŁKA GRZEGORZ

Numer prawa wyłącznego 216602 dwieście szesnaście tysięcy sześćset dwa

Numer zgłoszenia 395522 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa

Sposób stabilizowania oleju roślinnego C11B3/00 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 11/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-11-29

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 215312 dwieście piętnaście tysięcy trzysta dwanaście

Numer zgłoszenia 395523 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy

Sposób przesyłania do klienta faktur/rachunków G06Q50/00 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INFORSYS SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy Janówek Duranowski

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Janówek Duranowski

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395524 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery

Sposób zgrzewania blach o wysokiej wytrzymałości zwłaszcza TRIP i DP Wrocław 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni INSTYTUT SPAWALNICTWA

Miasto twórcy BARTNIK ZBIGNIEW

Status sprawy ” Tychy”

Symbol planu BARTNIK ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego 217717 dwieście siedemnaście tysięcy siedemset siedemnaście

Numer zgłoszenia 395525 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć

Regulator kotła zasypowego z kontrolowanym dopalaniem paliwa w fazie wygasania PL 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy PURTA RAFAŁ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PURTA RAFAŁ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395521 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden

Złoże biodegradujące pozostałości pestycydów Gdańsk 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Miasto twórcy PAŁKA GRZEGORZ

Status sprawy ” Gdańsk”

Symbol planu PAŁKA GRZEGORZ

Numer prawa wyłącznego 216602 dwieście szesnaście tysięcy sześćset dwa

Numer zgłoszenia 395522 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa

Sposób stabilizowania oleju roślinnego C11B3/00 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 11/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-11-29

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego 215312 dwieście piętnaście tysięcy trzysta dwanaście

Numer zgłoszenia 395523 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy

Sposób przesyłania do klienta faktur/rachunków G06Q50/00 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INFORSYS SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy Janówek Duranowski

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Janówek Duranowski

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395524 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery

Sposób zgrzewania blach o wysokiej wytrzymałości zwłaszcza TRIP i DP Wrocław 2011-07-05

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-05

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni INSTYTUT SPAWALNICTWA

Miasto twórcy BARTNIK ZBIGNIEW

Status sprawy ” Tychy”

Symbol planu BARTNIK ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego 217717 dwieście siedemnaście tysięcy siedemset siedemnaście

Numer zgłoszenia 395525 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć

sklep.stylowa.pro/odziez-meska/spodenki