Sposób zdalnej kontroli obiektów dozorowanych oraz układ do zdalnej kontroli obiektów dozorowanych G08B29/02 2004-11-03

Sposób zdalnej kontroli obiektów dozorowanych oraz układ do zdalnej kontroli obiektów dozorowanych G08B29/02 2004-11-03

Środek chwastobójczy VAN ALMSICK ANDREAS 2002-11-13

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-13

Numer WUP 01/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-01-31

Uprawnieni sposób zwalczania niepożądanego wzrostu roślin i zastosowanie kompozycji herbicydów

Miasto twórcy HUFF HANS PHILIPP

Status sprawy ” HACKER ERWIN”

Symbol planu HUFF HANS PHILIPP

Numer prawa wyłącznego 207705 dwieście siedem tysięcy siedemset pięć

Numer zgłoszenia 370995 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć

Maszynownia systemu wody chłodniczej F25B25/00 F25B27/00 2004-11-03

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-03

Numer WUP 04/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-04-29

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 208425 dwieście osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć

Numer zgłoszenia 370996 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć

System ułatwiający wpisywanie tekstu w telefonach mobilnych H04M1/23 G06F3/023 2004-11-03

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni JURGA MARIUSZ

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370997 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania trifosforanów i difosforanów alkoholi oraz ich analogów PL 2004-11-03

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-03

Numer WUP 09/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-09-30

Uprawnieni CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Miasto twórcy MISIURA KONRAD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu MISIURA KONRAD

Numer prawa wyłącznego 199481 sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 370998 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem

Sposób zdalnej kontroli obiektów dozorowanych oraz układ do zdalnej kontroli obiektów dozorowanych G08B29/02 2004-11-03

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KRYŁOWICZ MARIAN

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370999 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć

Środek chwastobójczy VAN ALMSICK ANDREAS 2002-11-13

Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13

Data wydania 2002-11-13

Numer WUP 01/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-01-31

Uprawnieni sposób zwalczania niepożądanego wzrostu roślin i zastosowanie kompozycji herbicydów

Miasto twórcy HUFF HANS PHILIPP

Status sprawy ” HACKER ERWIN”

Symbol planu HUFF HANS PHILIPP

Numer prawa wyłącznego 207705 dwieście siedem tysięcy siedemset pięć

Numer zgłoszenia 370995 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć

Maszynownia systemu wody chłodniczej F25B25/00 F25B27/00 2004-11-03

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-03

Numer WUP 04/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-04-29

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 208425 dwieście osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć

Numer zgłoszenia 370996 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć

System ułatwiający wpisywanie tekstu w telefonach mobilnych H04M1/23 G06F3/023 2004-11-03

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni JURGA MARIUSZ

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370997 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania trifosforanów i difosforanów alkoholi oraz ich analogów PL 2004-11-03

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-03

Numer WUP 09/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-09-30

Uprawnieni CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Miasto twórcy MISIURA KONRAD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu MISIURA KONRAD

Numer prawa wyłącznego 199481 sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 370998 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem

Sposób zdalnej kontroli obiektów dozorowanych oraz układ do zdalnej kontroli obiektów dozorowanych G08B29/02 2004-11-03

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2004-11-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KRYŁOWICZ MARIAN

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370999 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć

zlew franke czarny