Sposób zarobienia ciasta na pieczywo o zwiększonej świeżości i wzbogaconych walorach smakowych A21D6/00 A21D8/02 2011-06-09

Sposób zarobienia ciasta na pieczywo o zwiększonej świeżości i wzbogaconych walorach smakowych A21D6/00 A21D8/02 2011-06-09

Sposób polepszania własności technologicznych drutów nawojowych PL 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 06/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-06-30

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy PIEŁA KRZYSZTOF

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PIEŁA KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 219644 dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery

Numer zgłoszenia 395196 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć

Sposób pomiaru położenia górnego pierścienia dociskającego kule miażdżące w młynie pierścieniowo-kulowym i układ do realizacji tego sposobu KIELIAN ROBERT 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 10/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-10-30

Uprawnieni INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy OBALEŃSKI WŁODZIMIERZ

Status sprawy ” FENNIG WŁODZIMIERZ”

Symbol planu OBALEŃSKI WŁODZIMIERZ

Numer prawa wyłącznego 220434 dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści cztery

Numer zgłoszenia 395197 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem

Linia technologiczna do produkcji granulatu ze słomy i sposób produkcji granulatu ze słomy C10L5/44 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DEXTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395198 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem

Urządzenie do pomiaru grubości warstwy ciekłej substancji o gęstości różnej od wody G01B13/06 G01B13/02 G01F23/30 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 06/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-06-30

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego 222070 dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 395199 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć

Sposób zarobienia ciasta na pieczywo o zwiększonej świeżości i wzbogaconych walorach smakowych A21D6/00 A21D8/02 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BOŻYDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Celestynów

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Celestynów

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395200 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

Sposób polepszania własności technologicznych drutów nawojowych PL 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 06/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-06-30

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy PIEŁA KRZYSZTOF

Status sprawy ” PL”

Symbol planu PIEŁA KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 219644 dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery

Numer zgłoszenia 395196 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć

Sposób pomiaru położenia górnego pierścienia dociskającego kule miażdżące w młynie pierścieniowo-kulowym i układ do realizacji tego sposobu KIELIAN ROBERT 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 10/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-10-30

Uprawnieni INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy OBALEŃSKI WŁODZIMIERZ

Status sprawy ” FENNIG WŁODZIMIERZ”

Symbol planu OBALEŃSKI WŁODZIMIERZ

Numer prawa wyłącznego 220434 dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści cztery

Numer zgłoszenia 395197 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem

Linia technologiczna do produkcji granulatu ze słomy i sposób produkcji granulatu ze słomy C10L5/44 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DEXTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395198 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem

Urządzenie do pomiaru grubości warstwy ciekłej substancji o gęstości różnej od wody G01B13/06 G01B13/02 G01F23/30 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 06/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-06-30

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego 222070 dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 395199 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć

Sposób zarobienia ciasta na pieczywo o zwiększonej świeżości i wzbogaconych walorach smakowych A21D6/00 A21D8/02 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BOŻYDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Celestynów

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Celestynów

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395200 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście