Sposób wytwarzania zestawu wieloskładnikowych kompozycji zapachowych oraz zestaw wieloskładnikowych kompozycji zapachowych A61L9/01 A61L9/04 2011-06-13

Sposób wytwarzania zestawu wieloskładnikowych kompozycji zapachowych oraz zestaw wieloskładnikowych kompozycji zapachowych A61L9/01 A61L9/04 2011-06-13

Stół grzewczy i sposób ogrzewania H05K3/34 B23K3/04 H05B3/22 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TOPIĆ PREDRAG RENEX

Miasto twórcy Włocławek

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Włocławek

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395223 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy

Sposób wytwarzania płyt z obwodami drukowanymi i płyta z obwodem drukowanym H05K3/34 B23K1/008 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TOPIĆ PREDRAG RENEX

Miasto twórcy Włocławek

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Włocławek

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395224 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery

Drewniany bęben kablowy i sposób wytwarzania drewnianego bębna kablowego Hudy Ludwik 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31

Uprawnieni TARTAK ZĘBOWO SPÓŁKA JAWNA JERZY NOWAK

Miasto twórcy NOWAKOWSKI ŁUKASZ

Status sprawy „B65H75/14 B65H75/38”

Symbol planu NOWAKOWSKI ŁUKASZ

Numer prawa wyłącznego 215389 dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 395225 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć

Sposób wytwarzania zestawu kompozycji zapachowych oraz zestaw kompozycji zapachowych A61L9/01 A61L9/04 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MTM INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Kalisz

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Kalisz

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395226 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć

Sposób wytwarzania zestawu wieloskładnikowych kompozycji zapachowych oraz zestaw wieloskładnikowych kompozycji zapachowych A61L9/01 A61L9/04 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MTM INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Kalisz

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Kalisz

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395227 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem

Stół grzewczy i sposób ogrzewania H05K3/34 B23K3/04 H05B3/22 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TOPIĆ PREDRAG RENEX

Miasto twórcy Włocławek

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Włocławek

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395223 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy

Sposób wytwarzania płyt z obwodami drukowanymi i płyta z obwodem drukowanym H05K3/34 B23K1/008 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TOPIĆ PREDRAG RENEX

Miasto twórcy Włocławek

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Włocławek

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395224 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery

Drewniany bęben kablowy i sposób wytwarzania drewnianego bębna kablowego Hudy Ludwik 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31

Uprawnieni TARTAK ZĘBOWO SPÓŁKA JAWNA JERZY NOWAK

Miasto twórcy NOWAKOWSKI ŁUKASZ

Status sprawy „B65H75/14 B65H75/38”

Symbol planu NOWAKOWSKI ŁUKASZ

Numer prawa wyłącznego 215389 dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 395225 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć

Sposób wytwarzania zestawu kompozycji zapachowych oraz zestaw kompozycji zapachowych A61L9/01 A61L9/04 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MTM INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Kalisz

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Kalisz

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395226 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć

Sposób wytwarzania zestawu wieloskładnikowych kompozycji zapachowych oraz zestaw wieloskładnikowych kompozycji zapachowych A61L9/01 A61L9/04 2011-06-13

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MTM INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Kalisz

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Kalisz

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395227 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem

bus do włoch