Sposób wytwarzania warstwy osłonowej paneli akustycznych E01F8/00 E04B1/86 2007-03-13

Sposób wytwarzania warstwy osłonowej paneli akustycznych E01F8/00 E04B1/86 2007-03-13

Preparat do kondycjonowania nawozów mineralnych Sater Ewa 2007-03-12

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-12

Numer WUP 02/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-02-28

Uprawnieni zwłaszcza nawozów fosforowych i azotowych

Miasto twórcy KOZIOŁ BOLESŁAW

Status sprawy „C05G3/00 C05C1/02”

Symbol planu KOZIOŁ BOLESŁAW

Numer prawa wyłącznego 207846 dwieście siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć

Numer zgłoszenia 381960 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt

Łukowa podpora wzmacniająca konstrukcje budowli E04C3/02 E04G23/04 2007-03-12

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MPL REKTYFIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Jatrzębie-Zdrój

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Jatrzębie-Zdrój

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 381961 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden

Rekuperator F24F12/00 2007-03-12

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni FABRYCY MARIAN

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 381962 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa

Odkażalnik proszkowy Warszawa 2007-03-12

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-12

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII

Miasto twórcy WERTEJUK ZBIGNIEW

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu WERTEJUK ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego 210826 dwieście dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć

Numer zgłoszenia 381963 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy

Sposób wytwarzania warstwy osłonowej paneli akustycznych E01F8/00 E04B1/86 2007-03-13

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EKOBEL SCHALLSCHUTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 381964 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery

Preparat do kondycjonowania nawozów mineralnych Sater Ewa 2007-03-12

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-12

Numer WUP 02/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-02-28

Uprawnieni zwłaszcza nawozów fosforowych i azotowych

Miasto twórcy KOZIOŁ BOLESŁAW

Status sprawy „C05G3/00 C05C1/02”

Symbol planu KOZIOŁ BOLESŁAW

Numer prawa wyłącznego 207846 dwieście siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć

Numer zgłoszenia 381960 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt

Łukowa podpora wzmacniająca konstrukcje budowli E04C3/02 E04G23/04 2007-03-12

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MPL REKTYFIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Jatrzębie-Zdrój

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Jatrzębie-Zdrój

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 381961 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden

Rekuperator F24F12/00 2007-03-12

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni FABRYCY MARIAN

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 381962 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa

Odkażalnik proszkowy Warszawa 2007-03-12

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-12

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII

Miasto twórcy WERTEJUK ZBIGNIEW

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu WERTEJUK ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego 210826 dwieście dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć

Numer zgłoszenia 381963 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy

Sposób wytwarzania warstwy osłonowej paneli akustycznych E01F8/00 E04B1/86 2007-03-13

Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15

Data wydania 2007-03-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EKOBEL SCHALLSCHUTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Poznań

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Poznań

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 381964 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery

odkurzacz centralny