Sposób wytwarzania warstwy gradientowej nanometalicznej Ziółkowska Urszula 2009-03-10

Sposób wytwarzania warstwy gradientowej nanometalicznej Ziółkowska Urszula 2009-03-10

Urządzenie zabiegowe z łóżkiem zabiegowym i łóżko zabiegowe A61N2/00 A61N2/02 A61N2/04 A61N2/08 A61G13/00 A61G13/12 2002-02-28

Numer_BUP 04/2005 Data publikacji BUP 2005-02-21

Data wydania 2002-02-28

Numer WUP 11/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-11-30

Uprawnieni GROUPE PRESIDENT MEDICAL S.A.S

Miasto twórcy München

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu München

Numer prawa wyłącznego 207232 dwieście siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 388116 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto szesnaście

Kompozycja farmaceutyczna w postaci dawki jednostkowej BRINES MICHAEL 2000-04-13

Numer_BUP 16/2003 Data publikacji BUP 2003-08-11

Data wydania 2000-04-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zastosowanie

Miasto twórcy Ossining

Status sprawy ” CERAMI CARLA”

Symbol planu Ossining

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388117 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście

Kaseta DNA ZALEWSKI WOJCIECH 2009-05-27

Numer_BUP 25/2010 Data publikacji BUP 2010-12-06

Data wydania 2009-05-27

Numer WUP 08/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-08-31

Uprawnieni wektor binarny

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” ORCZYK WACŁAW”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 222498 dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388118 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemnaście

Komora schronienia oraz sposób rozstawiania takiej komory schronienia Marietta 2007-09-20

Numer_BUP 25/2009 Data publikacji BUP 2009-12-07

Data wydania 2007-09-20

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni Strata Products Worldwide

Miasto twórcy PATON-ASH GREGORY

Status sprawy ” Grantsville”

Symbol planu PATON-ASH GREGORY

Numer prawa wyłącznego 217603 dwieście siedemnaście tysięcy sześćset trzy

Numer zgłoszenia 388119 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewiętnaście

Sposób wytwarzania warstwy gradientowej nanometalicznej Ziółkowska Urszula 2009-03-10

Numer_BUP 19/2010 Data publikacji BUP 2010-09-13

Data wydania 2009-03-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza o wysokiej odporności balistycznej

Miasto twórcy KLIMPEL ANDRZEJ

Status sprawy „B23K9/04 B23K26/34 F41H5/007”

Symbol planu KLIMPEL ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388120 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia

Urządzenie zabiegowe z łóżkiem zabiegowym i łóżko zabiegowe A61N2/00 A61N2/02 A61N2/04 A61N2/08 A61G13/00 A61G13/12 2002-02-28

Numer_BUP 04/2005 Data publikacji BUP 2005-02-21

Data wydania 2002-02-28

Numer WUP 11/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-11-30

Uprawnieni GROUPE PRESIDENT MEDICAL S.A.S

Miasto twórcy München

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu München

Numer prawa wyłącznego 207232 dwieście siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa

Numer zgłoszenia 388116 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto szesnaście

Kompozycja farmaceutyczna w postaci dawki jednostkowej BRINES MICHAEL 2000-04-13

Numer_BUP 16/2003 Data publikacji BUP 2003-08-11

Data wydania 2000-04-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zastosowanie

Miasto twórcy Ossining

Status sprawy ” CERAMI CARLA”

Symbol planu Ossining

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388117 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście

Kaseta DNA ZALEWSKI WOJCIECH 2009-05-27

Numer_BUP 25/2010 Data publikacji BUP 2010-12-06

Data wydania 2009-05-27

Numer WUP 08/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-08-31

Uprawnieni wektor binarny

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” ORCZYK WACŁAW”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 222498 dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 388118 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemnaście

Komora schronienia oraz sposób rozstawiania takiej komory schronienia Marietta 2007-09-20

Numer_BUP 25/2009 Data publikacji BUP 2009-12-07

Data wydania 2007-09-20

Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29

Uprawnieni Strata Products Worldwide

Miasto twórcy PATON-ASH GREGORY

Status sprawy ” Grantsville”

Symbol planu PATON-ASH GREGORY

Numer prawa wyłącznego 217603 dwieście siedemnaście tysięcy sześćset trzy

Numer zgłoszenia 388119 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewiętnaście

Sposób wytwarzania warstwy gradientowej nanometalicznej Ziółkowska Urszula 2009-03-10

Numer_BUP 19/2010 Data publikacji BUP 2010-09-13

Data wydania 2009-03-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza o wysokiej odporności balistycznej

Miasto twórcy KLIMPEL ANDRZEJ

Status sprawy „B23K9/04 B23K26/34 F41H5/007”

Symbol planu KLIMPEL ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388120 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia

led żarówki