Sposób wytwarzania taśmy z teksturowaną powierzchnią Kamiński Zbigniew 2003-02-28

Sposób wytwarzania taśmy z teksturowaną powierzchnią Kamiński Zbigniew 2003-02-28

Sposób oczyszczania gruntu poza miejscem jego występowania – ex situ PL 2004-10-08

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29

Uprawnieni HYDROGEOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BOREK AGNIESZKA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BOREK AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego 201990 dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 370572 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa

System składanych zapór przeciwpowodziowych Gdynia 2004-10-08

Numer_BUP 14/2006 Data publikacji BUP 2006-07-10

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni J & K PETROBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BRUDZIŃSKI TADEUSZ

Status sprawy ” „

Symbol planu BRUDZIŃSKI TADEUSZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370573 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy

Sposób wytwarzania nanokompozytowych polimerycznych nici zawierających luminoforowe znaczniki i sposób zabezpieczenia wyrobów papierowych Wrocław 2004-10-08

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STANKIEWICZ MAREK

Miasto twórcy KOZŁOWSKA ANNA

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu KOZŁOWSKA ANNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370574 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery

Pochodne 5-fenylotiazolu LEBLANC CATHERINE 2003-02-27

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-02-27

Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31

Uprawnieni kompozycje farmaceutyczne zawierające te pochodne

Miasto twórcy CH

Status sprawy ” MCCARTHY CLIVE”

Symbol planu CH

Numer prawa wyłącznego 215581 dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 370575 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć

Sposób wytwarzania taśmy z teksturowaną powierzchnią Kamiński Zbigniew 2003-02-28

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-02-28

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni wykonanej z aluminium albo ze stopu aluminium i urządzenie do produkcji tej taśmy

Miasto twórcy PONT RENE-PIERRE

Status sprawy „E21F13/08 B21B1/22”

Symbol planu PONT RENE-PIERRE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370576 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć

Sposób oczyszczania gruntu poza miejscem jego występowania – ex situ PL 2004-10-08

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29

Uprawnieni HYDROGEOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BOREK AGNIESZKA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu BOREK AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego 201990 dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 370572 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa

System składanych zapór przeciwpowodziowych Gdynia 2004-10-08

Numer_BUP 14/2006 Data publikacji BUP 2006-07-10

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni J & K PETROBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy BRUDZIŃSKI TADEUSZ

Status sprawy ” „

Symbol planu BRUDZIŃSKI TADEUSZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370573 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy

Sposób wytwarzania nanokompozytowych polimerycznych nici zawierających luminoforowe znaczniki i sposób zabezpieczenia wyrobów papierowych Wrocław 2004-10-08

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STANKIEWICZ MAREK

Miasto twórcy KOZŁOWSKA ANNA

Status sprawy ” Wrocław”

Symbol planu KOZŁOWSKA ANNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370574 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery

Pochodne 5-fenylotiazolu LEBLANC CATHERINE 2003-02-27

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-02-27

Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31

Uprawnieni kompozycje farmaceutyczne zawierające te pochodne

Miasto twórcy CH

Status sprawy ” MCCARTHY CLIVE”

Symbol planu CH

Numer prawa wyłącznego 215581 dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 370575 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć

Sposób wytwarzania taśmy z teksturowaną powierzchnią Kamiński Zbigniew 2003-02-28

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-02-28

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni wykonanej z aluminium albo ze stopu aluminium i urządzenie do produkcji tej taśmy

Miasto twórcy PONT RENE-PIERRE

Status sprawy „E21F13/08 B21B1/22”

Symbol planu PONT RENE-PIERRE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370576 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć

dentysta dziecięcy gliwice