Sposób wytwarzania słupka bramki dostępu B21D11/20 2011-06-10

Sposób wytwarzania słupka bramki dostępu B21D11/20 2011-06-10

Sposób wytwarzania gazu biologicznego C02F11/04 C02F3/28 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 02/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-02-29

Uprawnieni PARAFINIUK STANISŁAW

Miasto twórcy Romaszki

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Romaszki

Numer prawa wyłącznego 221031 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 395207 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedem

Przyczepa specjalna do transportu ładunków spaletyzowanych z samozaładowczym osprzętem widłowym Warszawa 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 02/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-02-29

Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

Miasto twórcy MUSZYŃSKI TOMASZ

Status sprawy ” Wołomin”

Symbol planu MUSZYŃSKI TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 221030 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści

Numer zgłoszenia 395208 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem

Chwytak  do podejmowania elementów różnogabarytowych Warszawa 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 07/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-07-31

Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

Miasto twórcy MUSZYŃSKI TOMASZ

Status sprawy ” Wołomin”

Symbol planu MUSZYŃSKI TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 219862 dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 395209 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięć

Sposób wytwarzania farb i lakierów o stabilnych ujednoliconych parametrach C09D1/04 C09D4/02 C09D183/04 C09D151/08 C08F283/12 C08J3/02 2011-06-10

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LISS SŁAWOMIR WOLFARB BIS

Miasto twórcy Turze

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Turze

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395210 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć

Sposób wytwarzania słupka bramki dostępu B21D11/20 2011-06-10

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni METRIX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Tczew

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Tczew

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395211 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście

Sposób wytwarzania gazu biologicznego C02F11/04 C02F3/28 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 02/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-02-29

Uprawnieni PARAFINIUK STANISŁAW

Miasto twórcy Romaszki

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Romaszki

Numer prawa wyłącznego 221031 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści jeden

Numer zgłoszenia 395207 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedem

Przyczepa specjalna do transportu ładunków spaletyzowanych z samozaładowczym osprzętem widłowym Warszawa 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 02/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-02-29

Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

Miasto twórcy MUSZYŃSKI TOMASZ

Status sprawy ” Wołomin”

Symbol planu MUSZYŃSKI TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 221030 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści

Numer zgłoszenia 395208 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem

Chwytak  do podejmowania elementów różnogabarytowych Warszawa 2011-06-09

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-09

Numer WUP 07/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-07-31

Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

Miasto twórcy MUSZYŃSKI TOMASZ

Status sprawy ” Wołomin”

Symbol planu MUSZYŃSKI TOMASZ

Numer prawa wyłącznego 219862 dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 395209 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięć

Sposób wytwarzania farb i lakierów o stabilnych ujednoliconych parametrach C09D1/04 C09D4/02 C09D183/04 C09D151/08 C08F283/12 C08J3/02 2011-06-10

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LISS SŁAWOMIR WOLFARB BIS

Miasto twórcy Turze

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Turze

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395210 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć

Sposób wytwarzania słupka bramki dostępu B21D11/20 2011-06-10

Numer_BUP 26/2012 Data publikacji BUP 2012-12-17

Data wydania 2011-06-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni METRIX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Tczew

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Tczew

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395211 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście

geodeta polkowice cennik