Sposób wytwarzania skonsolidowanych agrokompozytów granulowanych WĘGLEWSKI KONRAD 2015-02-25

Sposób wytwarzania skonsolidowanych agrokompozytów granulowanych WĘGLEWSKI KONRAD 2015-02-25

Polipeptyd MAK PAWEŁ 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP 07/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-07-31

Uprawnieni kodujący go polinukleotyd

Miasto twórcy UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Status sprawy ” WŁADYKA BENEDYKT”

Symbol planu UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Numer prawa wyłącznego 229542 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa

Numer zgłoszenia 411370 czterysta jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt

Bakteriofagi nadające się do wytwarzania szczepionek oraz sposób ich otrzymywania KŁOPOT ANNA 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Miasto twórcy HODYRA-STEFANIAK KATARZYNA

Status sprawy ” GÓRSKI ANDRZEJ”

Symbol planu HODYRA-STEFANIAK KATARZYNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411372 czterysta jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa

Zastosowanie białka bakteriofagowego wiążącego endotoksyny CIEKOT JAROSŁAW 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Miasto twórcy MACIEJEWSKA ANNA

Status sprawy ” BORATYŃSKI JANUSZ”

Symbol planu MACIEJEWSKA ANNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411373 czterysta jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy

Siedzenie samochodowe w autobusie lub busie Kielce 2015-02-26

Numer_BUP 08/2016 Data publikacji BUP 2016-04-11

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Miasto twórcy JURECKI RAFAŁ S.

Status sprawy ” Kołomań”

Symbol planu JURECKI RAFAŁ S.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411374 czterysta jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery

Sposób wytwarzania skonsolidowanych agrokompozytów granulowanych WĘGLEWSKI KONRAD 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP 07/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-07-31

Uprawnieni POLTOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy WOJTYSIAK JAN

Status sprawy „Żyrardów”

Symbol planu WOJTYSIAK JAN

Numer prawa wyłącznego 229347 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem

Numer zgłoszenia 411375 czterysta jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć

Polipeptyd MAK PAWEŁ 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP 07/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-07-31

Uprawnieni kodujący go polinukleotyd

Miasto twórcy UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Status sprawy ” WŁADYKA BENEDYKT”

Symbol planu UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Numer prawa wyłącznego 229542 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa

Numer zgłoszenia 411370 czterysta jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt

Bakteriofagi nadające się do wytwarzania szczepionek oraz sposób ich otrzymywania KŁOPOT ANNA 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Miasto twórcy HODYRA-STEFANIAK KATARZYNA

Status sprawy ” GÓRSKI ANDRZEJ”

Symbol planu HODYRA-STEFANIAK KATARZYNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411372 czterysta jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa

Zastosowanie białka bakteriofagowego wiążącego endotoksyny CIEKOT JAROSŁAW 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Miasto twórcy MACIEJEWSKA ANNA

Status sprawy ” BORATYŃSKI JANUSZ”

Symbol planu MACIEJEWSKA ANNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411373 czterysta jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy

Siedzenie samochodowe w autobusie lub busie Kielce 2015-02-26

Numer_BUP 08/2016 Data publikacji BUP 2016-04-11

Data wydania 2015-02-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Miasto twórcy JURECKI RAFAŁ S.

Status sprawy ” Kołomań”

Symbol planu JURECKI RAFAŁ S.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 411374 czterysta jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery

Sposób wytwarzania skonsolidowanych agrokompozytów granulowanych WĘGLEWSKI KONRAD 2015-02-25

Numer_BUP 18/2016 Data publikacji BUP 2016-08-29

Data wydania 2015-02-25

Numer WUP 07/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-07-31

Uprawnieni POLTOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy WOJTYSIAK JAN

Status sprawy „Żyrardów”

Symbol planu WOJTYSIAK JAN

Numer prawa wyłącznego 229347 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem

Numer zgłoszenia 411375 czterysta jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć