Sposób wytwarzania prostagladyn E1 bd 1996-03-07

Sposób wytwarzania prostagladyn E1 bd 1996-03-07

Sposób otrzymywania estrów kwasów jednokarboksylowych Warszawa 1997-09-18

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-18

Numer WUP 08/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-08-31

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy PIECHOTA STANISŁAW

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu PIECHOTA STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 187581 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 322156 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć

Listwa sprężysta z drewna warstwowego B27D1/04 B32B21/04 1997-09-18

Numer_BUP 07/1998 Data publikacji BUP 1998-03-30

Data wydania 1997-09-18

Numer WUP 11/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-11-29

Uprawnieni Werzalit AG + Co

Miasto twórcy Beilstein

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Beilstein

Numer prawa wyłącznego 184626 sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć

Numer zgłoszenia 322157 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania elementu kształtowego B21K1/00 C22F1/04 1997-09-18

Numer_BUP 07/1998 Data publikacji BUP 1998-03-30

Data wydania 1997-09-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TRW Occupant Restraint Systems GmbH

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322158 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem

Urządzenie do naciągania na kopycie podpodeszwy ćwiekowanej dla wyrobów obuwniczych Szalkiewicz Tadeusz 1997-09-18

Numer_BUP 07/1998 Data publikacji BUP 1998-03-30

Data wydania 1997-09-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zawierających podeszwę formowaną i cholewkę z otwartą częścią tylną

Miasto twórcy SEUZARET LOIC

Status sprawy „A43D3/02”

Symbol planu SEUZARET LOIC

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322159 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć

Sposób wytwarzania prostagladyn E1 bd 1996-03-07

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni E2 i ich analogów z użyciem reagentów furylomiedziowych

Miasto twórcy TRAMPOTA MIROSLAV

Status sprawy „US”

Symbol planu TRAMPOTA MIROSLAV

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322160 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt

Sposób otrzymywania estrów kwasów jednokarboksylowych Warszawa 1997-09-18

Numer_BUP 07/1999 Data publikacji BUP 1999-03-29

Data wydania 1997-09-18

Numer WUP 08/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-08-31

Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

Miasto twórcy PIECHOTA STANISŁAW

Status sprawy ” Warszawa”

Symbol planu PIECHOTA STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 187581 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 322156 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć

Listwa sprężysta z drewna warstwowego B27D1/04 B32B21/04 1997-09-18

Numer_BUP 07/1998 Data publikacji BUP 1998-03-30

Data wydania 1997-09-18

Numer WUP 11/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-11-29

Uprawnieni Werzalit AG + Co

Miasto twórcy Beilstein

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Beilstein

Numer prawa wyłącznego 184626 sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć

Numer zgłoszenia 322157 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania elementu kształtowego B21K1/00 C22F1/04 1997-09-18

Numer_BUP 07/1998 Data publikacji BUP 1998-03-30

Data wydania 1997-09-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TRW Occupant Restraint Systems GmbH

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322158 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem

Urządzenie do naciągania na kopycie podpodeszwy ćwiekowanej dla wyrobów obuwniczych Szalkiewicz Tadeusz 1997-09-18

Numer_BUP 07/1998 Data publikacji BUP 1998-03-30

Data wydania 1997-09-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zawierających podeszwę formowaną i cholewkę z otwartą częścią tylną

Miasto twórcy SEUZARET LOIC

Status sprawy „A43D3/02”

Symbol planu SEUZARET LOIC

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322159 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć

Sposób wytwarzania prostagladyn E1 bd 1996-03-07

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni E2 i ich analogów z użyciem reagentów furylomiedziowych

Miasto twórcy TRAMPOTA MIROSLAV

Status sprawy „US”

Symbol planu TRAMPOTA MIROSLAV

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322160 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt

lampa parkowa led