Sposób wytwarzania profili budowlanych 2006-01-02

Sposób wytwarzania profili budowlanych 2006-01-02

Ściana nośna budynku murowana z drobnowymiarowych elementów ściennych E04B2/28 E04C1/00 2006-01-02

Numer_BUP 14/2007 Data publikacji BUP 2007-07-09

Data wydania 2006-01-02

Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30

Uprawnieni DEPKA BOGNA MARIA

Miasto twórcy Polanica Zdrój

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Polanica Zdrój

Numer prawa wyłącznego 206038 dwieście sześć tysięcy trzydzieści osiem

Numer zgłoszenia 378640 trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści

Podwójny dach kabiny lub nadwozia pojazdu mechanicznego 2006-01-02

Numer_BUP 14/2007 Data publikacji BUP 2007-07-09

Data wydania 2006-01-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni tworzący bagażnik pojazdu

Miasto twórcy DŁUGOŁĘCKI JACEK

Status sprawy „B62D25/06 B60R9/055”

Symbol planu DŁUGOŁĘCKI JACEK

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 378641 trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden

Sposób regulacji silnika asynchronicznego zasilanego z falownika napięcia z filtrem wyjściowym Popławski Czesław 2006-01-02

Numer_BUP 14/2007 Data publikacji BUP 2007-07-09

Data wydania 2006-01-02

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni zwłaszcza przeznaczony dla układów bezczujnikowych

Miasto twórcy GUZIŃSKI JAROSŁAW

Status sprawy „H02P21/13 G06F17/13”

Symbol planu GUZIŃSKI JAROSŁAW

Numer prawa wyłącznego 210741 dwieście dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 378642 trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa

Belka opryskowa do herbicydów PL 2006-01-02

Numer_BUP 14/2007 Data publikacji BUP 2007-07-09

Data wydania 2006-01-02

Numer WUP 08/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-08-31

Uprawnieni INSTYTUT OGRODNICTWA

Miasto twórcy SUJKA ANDRZEJ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu SUJKA ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 212048 dwieście dwanaście tysięcy czterdzieści osiem

Numer zgłoszenia 378643 trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści trzy

Sposób wytwarzania profili budowlanych 2006-01-02

Numer_BUP 14/2007 Data publikacji BUP 2007-07-09

Data wydania 2006-01-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza kolumn i słupów

Miasto twórcy WAŁAMANIUK BARTŁOMIEJ ROMAN

Status sprawy „E04C3/30”

Symbol planu WAŁAMANIUK BARTŁOMIEJ ROMAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 378644 trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery

Ściana nośna budynku murowana z drobnowymiarowych elementów ściennych E04B2/28 E04C1/00 2006-01-02

Numer_BUP 14/2007 Data publikacji BUP 2007-07-09

Data wydania 2006-01-02

Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30

Uprawnieni DEPKA BOGNA MARIA

Miasto twórcy Polanica Zdrój

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Polanica Zdrój

Numer prawa wyłącznego 206038 dwieście sześć tysięcy trzydzieści osiem

Numer zgłoszenia 378640 trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści

Podwójny dach kabiny lub nadwozia pojazdu mechanicznego 2006-01-02

Numer_BUP 14/2007 Data publikacji BUP 2007-07-09

Data wydania 2006-01-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni tworzący bagażnik pojazdu

Miasto twórcy DŁUGOŁĘCKI JACEK

Status sprawy „B62D25/06 B60R9/055”

Symbol planu DŁUGOŁĘCKI JACEK

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 378641 trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden

Sposób regulacji silnika asynchronicznego zasilanego z falownika napięcia z filtrem wyjściowym Popławski Czesław 2006-01-02

Numer_BUP 14/2007 Data publikacji BUP 2007-07-09

Data wydania 2006-01-02

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni zwłaszcza przeznaczony dla układów bezczujnikowych

Miasto twórcy GUZIŃSKI JAROSŁAW

Status sprawy „H02P21/13 G06F17/13”

Symbol planu GUZIŃSKI JAROSŁAW

Numer prawa wyłącznego 210741 dwieście dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 378642 trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa

Belka opryskowa do herbicydów PL 2006-01-02

Numer_BUP 14/2007 Data publikacji BUP 2007-07-09

Data wydania 2006-01-02

Numer WUP 08/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-08-31

Uprawnieni INSTYTUT OGRODNICTWA

Miasto twórcy SUJKA ANDRZEJ

Status sprawy ” PL”

Symbol planu SUJKA ANDRZEJ

Numer prawa wyłącznego 212048 dwieście dwanaście tysięcy czterdzieści osiem

Numer zgłoszenia 378643 trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści trzy

Sposób wytwarzania profili budowlanych 2006-01-02

Numer_BUP 14/2007 Data publikacji BUP 2007-07-09

Data wydania 2006-01-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza kolumn i słupów

Miasto twórcy WAŁAMANIUK BARTŁOMIEJ ROMAN

Status sprawy „E04C3/30”

Symbol planu WAŁAMANIUK BARTŁOMIEJ ROMAN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 378644 trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery

skarpety kompresyjne