Sposób wytwarzania powłoki przeciwzużyciowej typu TiNX:Ag PL 2016-12-22

Sposób wytwarzania powłoki przeciwzużyciowej typu TiNX:Ag PL 2016-12-22

Mechanizm do otwierania i zamykania okien z pionowo poruszającymi się skrzydłami E05F15/665 E06B3/44 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Toruń

Status sprawy „”

Symbol planu Toruń

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419936 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć

Swobodnie programowalny sterownik do układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EL-PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy DWORZECKI RYSZARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu DWORZECKI RYSZARD

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419937 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem

Swobodnie programowalny sterownik do sterowania oświetleniem oraz układ sterowania oświetleniem PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EL-PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy DWORZECKI RYSZARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu DWORZECKI RYSZARD

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419938 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem

Sposób wytwarzania powłoki przeciwzużyciowej typu TiNX:Ag PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni do cięcia nerwów i tkanek miękkich

Miasto twórcy Katowice

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Katowice

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419939 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć

Sposób wytwarzania powłoki przeciwzużyciowej typu TiNX:Ag PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni C na powierzchni ostrza narzędzia chirurgicznego

Miasto twórcy Katowice

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Katowice

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419940 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści

Mechanizm do otwierania i zamykania okien z pionowo poruszającymi się skrzydłami E05F15/665 E06B3/44 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Toruń

Status sprawy „”

Symbol planu Toruń

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419936 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć

Swobodnie programowalny sterownik do układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EL-PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy DWORZECKI RYSZARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu DWORZECKI RYSZARD

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419937 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem

Swobodnie programowalny sterownik do sterowania oświetleniem oraz układ sterowania oświetleniem PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EL-PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy DWORZECKI RYSZARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu DWORZECKI RYSZARD

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419938 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem

Sposób wytwarzania powłoki przeciwzużyciowej typu TiNX:Ag PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni do cięcia nerwów i tkanek miękkich

Miasto twórcy Katowice

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Katowice

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419939 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć

Sposób wytwarzania powłoki przeciwzużyciowej typu TiNX:Ag PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni C na powierzchni ostrza narzędzia chirurgicznego

Miasto twórcy Katowice

Status sprawy ” PL”

Symbol planu Katowice

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419940 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści